Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket

Studieplatser och ljudzoner

Tysta läsesalar/rum 10
Totalt antal tysta sittplatser 84
  - varav höj- och sänkbara bord 15
Sittplatser med dator i tyst läsesal 8
Spridda platser (låg ljudnivå) 12
Grupprum 0

Biblioteket är indelat i ljudzoner.
Ladda ned en karta över ljudzonerna

Ibland är salar bokade för undervisning. Du ser vilka tider på skärmen utanför salen.

Låna och lämna tillbaka böcker

Utlån och återlämning

Automaten för lån står i korridoren, precis innan informationsdisken. Automaten för återlämning finns rakt fram när du kommer in i biblioteket. När biblioteket är stängt kan du använda ett bokinkast till höger om entrén. Bokinkastet töms på morgonen de dagar vi har öppet. Det går bra att lämna tillbaka böcker som du lånat på något av våra andra bibliotek.

Låna om böcker gör du online i Mina lån.

Beställda böcker

Böcker som du har beställt eller köat på står i en hylla vid informationsdisken.

Fjärrlån och artiklar

Fjärrlånade böcker och artikelkopior kan hämtas ut i informationsdisken när biblioteket är bemannat.

Mat och dryck

  • Mat endast i pentryt på källarplan. Där finns även kaffeautomat och varuautomat.
  • Dryck är tillåtet i hela biblioteket.

Kurslitteratur

  • Juridik
  • Statsvetenskap
  • Rysslands- och Eurasienstudier
  • Utvecklingsstudier
  • Freds- och konfliktforskning

Samma böcker kan finnas på andra bibliotek.

Tillgänglighet

Till vänster om huvudentrén finns en entré som är anpassad för rullstol. Denna entré nås via nås från Trädgårdsgatan 13. Ring för att bli insläppt: 018-471 78 50 eller 070-167 90 88

Behöver du tillgång till hiss är du välkommen att låna ett nyckelkort i informationsdisken.

Höj- och sänkbara bord finns i rum 206, 208, 227, 307, 310, 314 och 319. Ett av borden i rum 227 är reserverat för besökare med rörelsenedsättning.

Hitta till Dag Hammarskjöld och juridiska biblioteket


Besöksadress: Slottsgränd 3
Postadress: Box 6508, 751 38  UPPSALA

Senast uppdaterad: 2022-11-03