Låna bokskåp på Carolina Rediviva

Bokskåpen på Carolina Rediviva är till för dig som har behov av att låna och förvara läsesalslån samt andra bibliotekslån under längre period. Vi kan inte garantera att alla som söker kan få ett skåp.

Regler

  • Du ska bedriva forskning eller studier. Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet.
  • Du ska ha lånekort på Uppsala universitetsbibliotek.
  • Bibliotekets material får inte förvaras i skåpet utan att först ha lånats. Det är inte tillåtet att förvara material ur referenssamlingarna i skåpet.
  • Biblioteket förbehåller sig rätten att öppna samtliga skåp och vagnar med huvudnyckel vid behov och utan förvarning.
  • Biblioteket ansvarar inte för personliga tillhörigheter som förvaras i skåp.

Låneperioder

Nyckeln lånas ut som ett boklån på ditt lånekonto.

Studenter vid Uppsala universitet lånar skåp terminsvis: vårtermin räknas som perioden 21 januari - 15 augusti och hösttermin räknas som 16 augusti - 20 januari. För att få en ny låneperiod av skåpet, kontaktar du bokskåpsansvariga innan låneperioden gått ut via Fråga biblioteket med ämnesraden "Omlån av studentskåp". Inom två veckor får du svar (under terminstid).
Nyckeln ska återlämnas senast den dag då lånetiden går ut. Återlämning av nyckel sker vid Carolinabibliotekets informationsdisk.

Forskare och doktorander lånar skåp på ett års lånetid med möjlighet till två förlängningar. Ytterligare förlängning sker via kontakt med bokskåpsansvariga via Fråga biblioteket med ämnesraden "Omlån av forskarskåp".

Uppsala universitetsbibliotek förbehåller sig rätten att ändra hela eller delar av villkoren under hyresperioden utan att underrättelse sker i särskild ordning.

Borttappad nyckel

För förkommen nyckel tas en avgift ut på 250 kronor. Du får inte överlåta nyckeln eller skåpet till någon annan person.

Ansök om bokskåp

Senast uppdaterad: 2022-07-27