Carolina Rediviva och Carolinabiblioteket

Studieplatser

Spridda sittplatser för grupparbete eller enskilda studier 716
Sittplatser med dator 23
Tysta läsesalar: 3
- Sittplatser i läsesal A, entréplan 82
- Sittplatser i läsesal B, entréplan 46
- Sittplatser i TLS (Tidskriftsläsesalen) plan 6 62
Grupprum 0

Låna och lämna tillbaka böcker

Utlån och återlämning

Automaten för lån finns vid informationsdisken (första rummet efter foajén). Automaten för återlämning finns direkt till vänster bortanför informationsdisken. Det går bra att lämna tillbaka böcker som du lånat på något av våra andra bibliotek.

Låna om böcker gör du online i Mina lån.

Beställda böcker

Böcker som du har beställt eller köat på hittar du mitt i rummet, bortanför informationsdisken.

Specialläsesalar

På Carolina Rediviva finns två specialläsesalar där du kan studera äldre material och kart- och bildmaterial.

Mer om specialläsesalarna

Mat och dryck

Läsesal A, Läsesal B och Specialläsesalen

 • Ingen mat eller dryck.

Övriga delar av biblioteket

 • Dryck är okej om du använder lock på behållaren.
 • Ingen mat.

Cafédelen

 • Övre plan: Mat och dryck är okej. Där finns även varu- och kaffeautomat samt mikrovågsugnar.
 • Entréplan: Café Carolina erbjuder lunch och fika. När Café Carolina är stängt får du gärna använda borden och stolarna som studieplatser.

Caféets öppettider m.m.

Värdeskåp och bokskåp

Värdeskåp finns i cafédelen på entréplan. Du bestämmer din egen kod och kan förvara dina värdesaker i skåpet fram tills biblioteket stänger för dagen.

För dig som under en längre period behöver låna och förvara läsesalslån och andra lån på Carolina Rediviva finns möjlighet att ansöka om att låna ett bokskåp.Vi prioriterar forskare och uppsatsskrivande studenter vid Uppsala universitet.

Utställningar och presentshop

I vår permanenta utställning visas den världskända Silverbibeln, liksom den tidigaste någorlunda korrekta kartan över Norden, Carta Marina från 1539. Vi visar även tillfälliga utställningar kring aktuella teman.

Det är fri entré till utställningssalen.

Öppettider

Läs mer om våra utställningar

Kurslitteratur

 • ABM
 • Albanska
 • Antiken
 • Arkeologi
 • Egyptologi
 • Estetik
 • Etnologi
 • Filosofi
 • Genusvetenskap
 • Humanioraprogrammet
 • Historia
 • Idé- & lärdomshistoria
 • Konstvetenskap
 • Kulturantropologi
 • Lingvistik
 • Litteraturvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Sociologi
 • Språk
 • Teologi

Samma böcker kan finnas på andra bibliotek

Tillgänglighet

Hiss
Det finns en hiss för att ta sig från entrén på plan 4 till plan 5, 6 och 9.

Toalett
Handikappanpassad toalett finns på plan 4, 6 och 9.
Karta till RWC plan 4
Karta till RWC plan 6
Karta till RWC plan 9

Plan 3
Dörren ned till kart- och bildläsesalen på plan 3 är låst. Besökare tas endast emot efter överenskommelse med kart- och bildpersonalen. Om man har rörelseproblem kan materialet läsas i specialläsesalen.

Plan 4 – entréplan
Det finns ingen hiss till plan 4½ i C-salen. Riksdagsmaterialet som står där uppe nås endast via trapporna. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

I A-salen finns visst material i absiden som är två trappsteg upp från övriga salen och en del material finns på gallerierna. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

B-salen har två ingångar med dörr. Ingen av dem har dörröppnare, men en av dörrarna brukar stå uppställd. Visst material finns på gallerier och nås enbart med trappor. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

In till Specialläsesalen är dörrarna oftast uppställda. Gallerierna inne i Specialläsesalen nås enbart via trappor. Fråga oss i informationsdisken så hjälper vi dig att ta fram materialet.

Plan 5
Mikrofilmsrummet nås direkt via hissen.

Plan 6
Tidskriftsläsesalen, TLS, på plan 6 nås via två dörrar från hissen. Dörrarna har dörröppnare.

Plan 9
Öppen samling nås direkt via hissen.

Parkering
Vid sydöstra gaveln av Carolina Rediviva (mot Engelska parken) finns det en parkeringsruta för dig med parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hitta till Carolina Rediviva

Besöksadress: Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1
Postadress: Box 510, 751 20 UPPSALA

Senast uppdaterad: 2023-06-08