Våra bibliotek

På dessa sidor hittar du information om våra bibliotek. Läs om bland annat vilken typ av studieplatser och teknik som finns i biblioteken, vilka förhållningsregler som gäller, hur du hittar och hur lån och återlämning fungerar.

Almedalsbiblioteket (Campus Gotland)

Biologibiblioteket (EBC)

Blåsenhusbiblioteket

BMC-biblioteket

Carolina Rediviva och Carolinabiblioteket

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket

Ekonomikums bibliotek

Geobiblioteket

Karin Boye-biblioteket (Engelska parken)

Medicinska biblioteket (Akademiska sjukhuset)

Ångströmbiblioteket

Senast uppdaterad: 2023-05-09