Välkommen ny student!

Välkommen till Uppsala universitetsbibliotek. Här har vi samlat information om biblioteket som är bra att ha för dig som är ny student.

Uppsala universitetsbibliotek består av 10 bibliotek i Uppsala samt 1 i Visby. En del bibliotek har särskilda ämnesfokus, men är ändå öppna för alla, oavsett vad du läser. Det betyder att du kan sitta och plugga var du vill, låna vilka böcker du vill och återlämna böckerna överallt. Vissa bibliotek är inte bemannade med personal men det går att nå oss via vår tjänst Fråga biblioteket.

Låna på biblioteket

För att låna tryckta böcker behöver du ett låntagarkonto. Biblioteken i Uppsala och på Campus Gotland har inte samma lånekonto:

För att låna e-böcker och andra e-resurser behöver du inget lånekonto.

Alla tryckta böcker lånas på plats på det bibliotek där boken är tillgänglig. Vi skickar inga böcker till distansstudenter och det går inte att reservera eller beställa tillgängliga böcker från ett bibliotek till ett annat. Du kan lämna tillbaka böcker på vilket av våra bibliotek du vill oavsett var du lånade dem.

Tryckta böcker på våra bibliotek i Uppsala hittar du i bibliotekets söktjänst – den stora sökrutan på startsidan av bibliotekets webbplats.

Tryckta böcker på Almedalsbiblioteket hittar du i Almedalsbibliotekets söktjänst.

Kursböcker

Universitetsbiblioteket ska ha minst ett exemplar av all kurslitteratur på grundnivå. Vissa exemplar får du bara läsa i biblioteket, medan andra går bra att låna hem. Vissa böcker finns även som e-böcker. E-böckerna hittar du i bibliotekets söktjänst. Tryckta böcker i Uppsala hittar du i samma sökverktyg som e-böckerna. Tryckta böcker på Almedalsbiblioteket hittar du i katalogen för Region Gotland.

För dig med läsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text.

Läs och ladda ned e-böcker och andra e-resurser

Bibliotekets e-böcker och andra e-resurser hittar du via bibliotekets söktjänst. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med användar-ID och lösenord A
Läs mer om åtkomst till e-resurser

Universitetsbiblioteket har många e-böcker inom olika ämnesområden, liksom uppslagsverk, kursböcker och referensböcker. Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

Datorer och wifi

Datorer finns att låna på alla våra bibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. På Campus Gotland  behöver du ett bibliotekskonto för Almedalsbiblioteket för att logga in på vissa av datorerna. Det finns även wifi.

Kopiera, skanna och skriva ut

På biblioteket kan du använda eduPrint för att kopiera, skanna och skriva ut. Som student ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din bärbara dator, telefon eller surfplatta. Som student har du redan ett konto. Det enda du behöver göra för att kunna använda det är att ladda det med pengar i eduPrint-portalen. Om du behöver hjälp med eduPrint kontaktar du universitetets servicedesk.

Läsplatser & grupprum

Det finns ca 2000 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla elva ämnesbibliotek. Studieplatserna fördelar sig på tysta läsesalar, "samtal tillåtet" samt grupprum. På sidan Våra platser kan du läsa om vilka bibliotek som har vilka typer av rum.

Senast uppdaterad: 2023-08-30