Välkommen ny student!

Välkommen till Uppsala universitetsbibliotek. Här har vi samlat information om biblioteket som är bra att ha för dig som är ny student.

Uppsala universitetsbibliotek består av 10 bibliotek i Uppsala samt 1 i Visby. Alla bibliotek har olika ämnesfokus, men är öppna för alla, oavsett vad du läser. Det betyder att du kan sitta och plugga var du vill, låna vilka böcker du vill och återlämna böckerna överallt. Alla bibliotek är inte bemannade med personal men det går att nå oss via vår tjänst Fråga biblioteket.

låna PÅ biblioteket

För att låna tryckta böcker behöver du registrera dig som låntagare. Du kommer att behöva ett campuskort för att registrera dig. För att låna e-böcker och andra e-resurser behöver du inget lånekort.

Alla tryckta böcker lånas på plats på det bibliotek där boken är tillgänglig. Vi skickar inga böcker till distansstudenter och det går inte att reservera eller beställa tillgängliga böcker från ett bibliotek till ett annat. Du kan lämna tillbaka böcker på vilket av våra bibliotek du vill oavsett var du lånade dem.

Läs/ladda ned e-resurser

Bibliotekets e-böcker och andra e-resurser hittar du via bibliotekets söktjänst. För att komma åt våra e-resurser utanför campus loggar du in med användar-ID och lösenord A
Läs mer om åtkomst till e-resurser

Universitetsbiblioteket har många e-böcker inom olika ämnesområden, liksom uppslagsverk, kursböcker och referensböcker. Alla våra e-böcker går att läsa direkt på skärmen om du har internetuppkoppling. Om du däremot vill ladda ned en bok behöver du särskilda appar eller läsprogram. Då behöver du även ett Adobe-konto.

datorer och wifi

Datorer finns att låna på alla våra bibliotek. Logga in med användar-ID och lösenord A. Det finns även två trådlösa nätverk (UpUnet-S och Eduroam) för dig som är student.

Kopiera, skanna och skriva ut

På biblioteket kan du använda eduPrint för att kopiera, skanna och skriva ut. Som student ansluten till nätverket eduroam kan du dessutom skriva ut från din bärbara dator, telefon eller surfplatta. Som student har du redan ett konto. Det enda du behöver göra för att kunna använda det är att ladda det med pengar. i eduPrint-portalen. Om du behöver hjälp med eduPrint kontaktar du universitetets servicedesk.

läsplatser & grupprum

Det finns ca 2000 studieplatser på biblioteket, utspridda på alla elva ämnesbibliotek. Studieplatserna fördelar sig på tysta läsesalar, "samtal tillåtet" samt grupprum. På sidan Våra platser kan du läsa om vilka bibliotek som har vilka typer av rum.

En kort film om våra läsplatser

kursböcker

Universitetsbiblioteket ska ha minst ett exemplar av all kurslitteratur på grundnivå. Kursböckerna är placerade på respektive ämnesbibliotek. Vissa exemplar får du bara läsa i biblioteket, medan andra går bra att låna hem i 7 dagar. För att se var dina kursböcker finns och om de går att låna söker du i bibliotekets söktjänst. Där hittar du även e-böcker.  

För dig med läsnedsättning

Studenter som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, en rörelse- eller synnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur som talbok, e-textbok, punktskriftsbok eller bok med förstorad text.

Senast uppdaterad: 2021-08-31