Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Jubileumsutställning

I jubileumsutställningen skildras dels de stora och unika samlingarnas väg till biblioteket genom bland annat pliktleveranser och donationer, dels biblioteksmiljöns förändring, från fuktiga lokaler vid Domkyrkan för 400 år sedan till dagens såväl fysiska som digitala miljöer.

Besök utställningen digitalt

I utställningen visar vi bland annat spännande prov ur kända personers efterlämnade papper. Hör en arkivarie berätta om våra enskilda arkiv.

En del böcker i utställningen kommer långväga ifrån. Här kan du höra hur ett par av dessa har donerats till biblioteket genom orientalisten Johan Gabriel Sparwenfeld:

I utställningen finns fotografier av Uppsalafotografen Emma Schenson. Här kan du se en film om henne och hennes fotografier i våra samlingar:

400-årsjubileum 2020-2021

Gustav II Adolf grundlade Uppsala universitetsbibliotek genom två resolutioner (1620 och 1621). I dessa meddelade konungen sitt beslut att skänka en större boksamling till universitetet och att anslå en årlig summa till ett biblioteks verksamhet. Vi firar därför bibliotekets 400-årsjubileum både under 2020 och 2021.

Se en introduktion till jubiléet:

Mer om bibliotekets historia

Boksalen - en guidad visning

Följ med på en visning i de slutna delarna av Carolina Rediviva.

Anna Lamberg, bibliotekets första kvinnliga medarbetare

Hösten 1899 utnämndes Anna Lamberg till e.o. biblioteksamanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, och blev därmed bibliotekets första kvinnliga medarbetare.

Läs mer om Anna Lamberg

Fotografi av Anna Lamberg