Uppsala universitetsbibliotek 400 år

400-årsjubileum 2020-2021

Gustav II Adolf grundlade Uppsala universitetsbibliotek genom två resolutioner (1620 och 1621). I dessa meddelade konungen sitt beslut att skänka en större boksamling till universitetet och att anslå en årlig summa till ett biblioteks verksamhet. Vi firar därför bibliotekets 400-årsjubileum både under 2020 och 2021.

Se en introduktion till jubiléet:

Mer om bibliotekets historia

Boksalen - en guidad visning

Följ med på en visning i de slutna delarna av Carolina Rediviva.

Anna Lamberg, bibliotekets första kvinnliga medarbetare

Hösten 1899 utnämndes Anna Lamberg till e.o. biblioteksamanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, och blev därmed bibliotekets första kvinnliga medarbetare.

Läs mer om Anna Lamberg

Fotografi av Anna Lamberg