Uppsala universitetsbibliotek 400 år

Digitalisera din avhandling

Uppsala universitetsbibliotek fyller 400 år och firar med att under jubileet digitalt tillgängliggöra minst 400 doktorsavhandlingar för att de ska bli fritt tillgängliga i fulltext i DiVA. Du som har disputerat vid Uppsala universitet under perioden 1973-2003 har nu möjlighet att digitalisera din doktorsavhandling och där med göra din forskning öppet tillgänglig för kollegor och andra intresserade läsare världen över.

Läs mer om hur du gör

Jubileumsfilmer

Var ligger biblioteket? Följ med på en bibliotekshistorisk stadsvandring och se vilka olika platser biblioteket har haft under 400 år. I dag består universitetsbiblioteket av 11 ämnesbibliotek på universitetets campus där även Almedalsbiblioteket i Visby är ett av våra bibliotek. 

Dans och musik från 1700-talet ur Leufstasamlingen.

1702 utbröt en stadsbrand i Uppsala. Olof Rudbeck den äldre, professor i medicin och arkitekten bakom Anatomiska teatern förvarade en stor del av sitt material som skulle bli tryckta botaniska verk i Domkyrkan, när även den förstördes i branden. Hur gick det? Blev allt lågornas rov? Vad finns kvar i våra samlingar?

Tidigare jubileumsutställning 2020-2021

År 2020 och 2021 firade Uppsala universitetsbibliotek 400 år. Vi uppmärksammade detta med en jubileumsutställning, där vi skildrade dels de stora och unika samlingarnas väg till biblioteket genom bland annat pliktleveranser och donationer, dels biblioteksmiljöns förändring, från fuktiga lokaler vid Domkyrkan för 400 år sedan till dagens såväl fysiska som digitala miljöer.

Se utställningskatalogen

I utställningen visade vi bland annat spännande prov ur kända personers efterlämnade papper. Hör en arkivarie berätta om våra enskilda arkiv.

En del böcker i utställningen kommer långväga ifrån. Här kan du höra hur ett par av dessa har donerats till biblioteket genom orientalisten Johan Gabriel Sparwenfeld:

I utställningen fanns fotografier av Uppsalafotografen Emma Schenson. Här kan du se en film om henne och hennes fotografier i våra samlingar:

400-årsjubileum 2020-2021

Gustav II Adolf grundlade Uppsala universitetsbibliotek genom två resolutioner (1620 och 1621). I dessa meddelade konungen sitt beslut att skänka en större boksamling till universitetet och att anslå en årlig summa till ett biblioteks verksamhet. Vi firade därför bibliotekets 400-årsjubileum både under 2020 och 2021.

Se en introduktion till jubiléet:

Mer om bibliotekets historia

Boksalen - en guidad visning

Följ med på en visning i de slutna delarna av Carolina Rediviva.

Anna Lamberg, bibliotekets första kvinnliga medarbetare

Hösten 1899 utnämndes Anna Lamberg till e.o. biblioteksamanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, och blev därmed bibliotekets första kvinnliga medarbetare.

Läs mer om Anna Lamberg

Fotografi av Anna Lamberg
Senast uppdaterad: 2023-05-09