Film om bibliotekets stöd till dig som studerar med en läsnedsättning:

Att studera med talböcker - film från Myndigheten för tillgängliga medier:

Flytt av Legimus-konto

Har du redan ett konto i Legimus som är utfärdat på ett annat bibliotek? Ansök om att byta bibliotek till Uppsala universitetsbibliotek. [länk till nytt formulär?]

Du får gärna boka en tid så berättar vi mer.

Course literature as talking books

The library's contact persons will help you with a login so that you can download talking books online in Legimus.

If your course book is not available yet, the Library's contact persons for readers with impairments will help you order recordings. It takes approximately 8 weeks to record a book. During this time you will receive parts of the book as they become available.

You can listen to talking books with an mp3-player, on a computer, or in an app for smartphones and tablets.

Reading studio

The Reading Studio is located in the Blåsenhus Library and all students at Uppsala university are welcome to book it.

Contact Ask the Library if you want book an introduction.

The reading studio has a computer with the following programs:

  • ClaroReadPlus – a text to speech software for both Swedish and English.
  • SpellRight – spell checker for English in Word and Google Docs
  • StavaRex – spell checker for Swedish in Word Google Docs
  • Textview – a program to read the e-textformat from MTM
  • TorTalk – a text to speech software suitable for scientific articles