Undervisning med material ur specialsamlingarna

Vi tar gärna emot grupper med studenter och forskare som vill ha en introduktion till våra specialsamlingar. I våra introduktioner ger vi en överblick över vilka typer av material som finns och hur man får tillgång till det. Vi erbjuder också undervisning som utgår från ett visst material eller forskningsproblem. Vi tar emot gästföreläsare och arrangerar seminarier och workshops där material ur specialsamlingarna används.

Undervisningen hos oss kan utformas på varierade sätt. Ibland använder vi övningar för att väcka nyfikenhet och skapa idéer kring hur våra specialsamlingar kan användas i studier och forskning. Vi anpassar innehållet i undervisningen efter kursernas inriktning och nivå.

För dig som är universitetslärare finns möjlighet att inkludera specialsamlingsmaterial i dina kurser. Du kan använda fysiskt material, digitalt material eller pappersutskrifter. Vi planerar gärna undervisningen tillsammans med dig.