Skaffa lånekort

Så får du ett lånekort

För att kunna beställa fram material genom våra lokala bibliotekskataloger och för att få tillgång till material ur specialsamlingarna behöver du ett lånekort. Om du inte har ett lånekort sedan tidigare, börja med att registrera dig som låntagare.

Så får du tillgång till specialsamlingarna

I specialläsesalen (Carolina Rediviva, entréplan) studeras handskrifter, musikalier, kartor, bilder, material tryckt före år 1851, olika typer av specialsamlingar samt tryck i stort format eller annat svårhanterligt material. Öppettider för specialläsesalen.
För studier av material som av utrymmesskäl eller av annan anledning inte kan studeras i specialläsesalen används en särskild läsesal på Carolina Redivivas källarplan (före detta Kart- och bildläsesalen). Användning och regler är för denna desamma som för specialläsesalen. Beställare meddelas när materialet ska studeras i denna läsesal.

  • För att kunna beställa fram material ur specialsamlingarna behöver du ett lånekort.
  • Besökare som är bosatt i icke-nordiskt land ska uppvisa pass. För medborgare i Europeiska Unionen och bosatt i land inom Schengensamarbetet, kan passet ersättas av nationell identitetshandling.
  • Pass såväl som annan legitimationshandling kan under besöket i läsesalarna behållas av tjänstgörande bibliotekarie.
  • Varje besökare ska vid besöken i läsesalarna anteckna sitt namn och ankomsttid i besöksliggaren. Även vid utpassering, såväl tillfällig som vid besökets slut, ska namn och klockslag antecknas.

I båda specialläsesalarna finns allmän referenslitteratur. För tillträde till referensbiblioteken gäller ovanstående, samt de regler som gäller specialsamlingarna i övrigt.

Senast uppdaterad: 2022-11-08