Regler för användning av specialsamlingar

  • För studier av specialsamlingarna och besök i specialläsesalen behöver du ha ett giltigt lånekonto vid Uppsala universitetsbibliotek. Vid ditt första besök ska du legitimera dig.
  • Inga väskor, påsar, jackor eller andra ytterkläder får tas med in i lokaler för specialsamlingar. Skåp för förvaring finns i Carolina Rediviva.
  • Dryck, mat eller annat till förtäring är inte tillåtet.
  • Vid all in- och utpassering ska du anteckna ditt namn och ankomsttid i besöksliggaren.
  • Anteckningsblock och annat arbetsmaterial ska överräckas till personal vid in- och utpassering.
  • Endast blyertspennor är tillåtna i salarna. Blyertspennor finns att låna.
  • Du får fotografera med egen kamera utan blixt och slutarljud. Bilder för publicering kan beställas via vår webbsida. Du har själv ansvar för att copyrightlagar följs. Stativ, skanner eller handskanner får inte användas.

Specialläsesalen ligger i Carolina Rediviva, med ingång från A-salen (se öppettider).
Ytterligare en läsesal för specialsamlingar ligger i Carolina Rediviva, en trappa ned från C-salen (före detta Kart- och bildläsesalen). Denna används för bland annat material i mycket stora format. Du meddelas i de fall denna sal ska användas.

Senast uppdaterad: 2022-08-10