Skaffa lånekort och få tillträde till specialläsesalarna

Så får du ett lånekort

För att kunna beställa fram material genom våra lokala bibliotekskataloger behöver du ett lånekort. Om du inte har ett lånekort sedan tidigare, fyll i dina uppgifter i vårt formulär nedan och hämta ut lånekortet mot uppvisande av legitimation i bibliotekets centrala informationsdisk vid ditt besök.

Så får du tillträde till specialläsesalarna

I specialläsesalen (Carolina Rediviva, entréplan) studeras handskrifter, musikalier, material tryckt före år 1851, olika typer av specialsamlingar samt tryck i stort format eller annat svårhanterligt material. Öppettider för specialläsesalen.
I kart-och bildläsesalen (Carolina Rediviva, källarplan) studeras kartor, handteckningar, gravyrer, litografier etc. in plano och fotografier. Besök efter överenskommelse.

  • För att kunna beställa fram material till specialläsesalen behöver du ett lånekort.
  • Besökare som är bosatt i icke-nordiskt land ska uppvisa pass. För medborgare i Europeiska Unionen och bosatt i land inom Schengensamarbetet, kan passet ersättas av nationell identitetshandling.
  • Pass såväl som annan legitimationshandling kan under besöket i läsesalarna behållas av tjänstgörande bibliotekarie.
  • Varje besökare ska vid besöken i läsesalarna anteckna sitt namn och ankomsttid i besöksliggaren. Även vid utpassering, såväl tillfällig som vid besökets slut, ska namn och klockslag antecknas.

I båda specialläsesalarna finns allmän referenslitteratur. För tillträde till referensbiblioteken gäller ovanstående, samt de regler som gäller specialläsesalarna i övrigt.