Sök och hitta äldre tryck

Allt mer av universitetsbibliotekets äldre trycksamlingar finns idag i den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS och i bibliotekets söktjänst. Börja därför alltid dina sökningar genom någon av dessa två kataloger. Innan du gör en beställning, försäkra dig om att materialet inte redan finns i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

 • LIBRIS
 • Bibliotekets söktjänst
 • Katalog -1962 Universitetsbibliotekets katalog över böcker och tidskrifter fram till och med år 1962. Delar av innehållet, men långt ifrån allt, finns också i LIBRIS.
 • Aurivillius Katalog över de böcker och tidskrifter som fanns i Uppsala universitetsbibliotek 1796. Katalogen står även framme i Carolina Redivivas specialläsesal. En stor del av materialet är infört i Katalog 1962, så börja sökningen där.
 • Inventariet Förteckning över böcker och tidskrifter enligt äldre inventarienummer (ämnesbeteckning och löpnummer) till och med 1796. Används tillsammans med Aurivillius katalog.
 • Biblioteca Walleriana Katalog över medicinsk och naturvetenskaplig litteratur (tryckt cirka 1490-tal - 1940-tal) ur Wallersamlingarna.
 • Personverser Katalog över verser till personer skrivna vid särskilda tillfällen, såsom exempelvis dop, bröllop och begravningar, fram till och med 1959.
 • Predikningar Katalog över Uppsala universitetsbiblioteks samling av predikningar.
 • Svensk biografi Katalog över personalier, såsom likpredikningar, hyllningsverser och mindre biografier över svenska privatpersoner och kungligheter. 
 • Förteckning över Uppsala universitetsbiblioteks utländska dissertationssamling (-1799) Lista över äldre utländska dissertationer i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar. 

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge inte hela beståndet av äldre tryck på Uppsala universitetsbibliotek. Kontakta Fråga biblioteket om du behöver hjälp med sökningar i handskriftssamlingarna.

Sök och hitta handskrifter

De flesta handskrifter söker du genom kataloger på plats på Carolina Rediviva, men en del material är sökbart via digitala kataloger.

Du beställer fram material ur ovanstående kataloger via ett digitalt beställningsformulär - beställning av fler än fem volymer i taget behöver göras en vecka i förväg.

OBS! Katalogerna ovan täcker än så länge enbart en liten del av handskriftsbeståndet på Uppsala universitetsbibliotek. Kontakta Fråga biblioteket om du behöver hjälp med sökningar i handskriftssamlingarna.

Sök och hitta brev och brevsamlingar

Brev och brevsamlingar finns på Carolina Rediviva. Endast en liten del av dessa är sökbara i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Utöver detta finns olika specialkataloger tillgängliga på biblioteket. Kontakta Fråga biblioteket om du inte hittar det material du söker.

OBS! Alvin täcker än så länge enbart en liten del av breven på Uppsala universitetsbibliotek.

Sök och hitta musikalier

Kataloger online

Noter ingår också i dessa kataloger över Uppsala universitetsbiblioteks samlingar:

 • Medeltida musikhandskrifter i C-samlingen i Uppsala universitetsbibliotek. (digitaliserad papperskatalog)
 • Aurivillius. Katalog tryckt 1814 som visar beståndet av musiktryck, böcker och tidskrifter i Uppsala universitetsbibliotek till och med år 1796 (digitaliserad papperskatalog).
 • LIBRIS. Nationell katalog som bland annat innehåller musiktryck förvärvade av Uppsala universitetsbibliotek efter 1980. 

Likaså ingår noter i Uppsala universitetsbibliotek i dessa databaskataloger:

 • Dübendatabasen. Katalog över Dübensamlingen i Uppsala universitetsbibliotek. Samlingen består av vokal- och instrumentalmusik från 1600- och tidigt 1700-tal, främst i handskrift. En stor del av noterna är skannade och tillgängliga direkt i databasen. 
 • RISM. Internationell katalog över musiktryck och musikhandskrifter till och med cirka år 1800, däribland Uppsala universitetsbiblioteks.
   

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i Alvin - plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv. Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats

Sök och hitta kartor

Kulturarvssamlingarnas kartor finns framför allt på Carolina Rediviva.
Endast en liten del av dessa kartsamlingarna är sökbara i Uppsala universitetsbiblioteks digitalt åtkomliga kataloger. Utöver dessa finns olika tryckta och otryckta specialkataloger tillgängliga på biblioteket. Kontakta Fråga biblioteket om du inte hittar det material du söker.

Sök och hitta svenskt okatalogiserat tryck

Svenskt efemärt tryck har i regel förblivit okatalogiserat i bibliotekets samlingar och återfinns därför inte i LIBRIS, bibliotekets söktjänst eller någon annan av bibliotekets kataloger.

Vid beställning är det viktigt att ange så tydliga uppgifter och källor som möjligt. Du får hjälp genom informationsdisken på Carolina Rediviva eller Fråga biblioteket.

Senast uppdaterad: 2023-06-15