Använd specialsamlingarna

Uppsala universitetsbibliotek har stora och värdefulla specialsamlingar. Äldre böcker, tidningar och tidskrifter, handskrifter, bilder, kartor och musikalier har samlats här under 400 år. Biblioteket fortsätter att samla, vårda och göra materialet tillgängligt för forskning och studier. Tack vare beställningar av digitala kopior blir idag alltmer material digitaliserat och fritt tillgängligt på nätet.

Ett digitalt "referensbibliotek" hittar du här:

Äldre tryck och specialsamlingar

Till äldre tryck räknas böcker, tidskrifter, tidningar, småtryck och broschyrer tryckta före år 1850. Specialsamlingarna kompletteras ibland med nyutgivet tryck.
Läs mer om bibliotekets äldre tryck och specialsamlingar.
Beställ fram äldre tryck samt tryck ur specialsamlingar.

Handskrifter

Till handskrifter räknas allt som är skrivet för hand, allt från medeltida handskrifter på pergament till hela samlingar och brevsamlingar efter moderna författare och kulturpersonligheter.
Läs mer om bibliotekets handskrifter.
Beställ fram handskrifter och brev.

Arkiv

Här finns omkring sjuhundra personarkiv efter enskilda personer och närmare hundra släktarkiv, jämte arkiv från institutioner och föreningar.
Läs mer om bibliotekets arkiv.
Beställ fram arkiv.

Bilder

Bibliotekets bildsamlingar innehåller gravyrer och litografier, handteckningar, vykort, fotografier och tryckta planscher från både gamla och nyare tider.
Läs mer om bibliotekets bildsamlingar.
Beställ fram bilder.

Kartor

Både svenska och utländska kartor ingår i specialsamlingarna, från senmedeltiden till dagens moderna utgivning, såväl tryckta som handritade.
Läs mer om bibliotekets kartsamlingar.
Beställ fram kartor.

Musikalier

Till bibliotekets samlingar av musikalier hör tryckta och handskrivna noter från medeltiden till vår tid. Genom pliktleverans förvärvas fortfarande den svenska produktionen av nottryck.
Läs mer om bibliotekets musikalier.
Beställ fram musikalier.

utställningar

Se nytt och gammalt ur samlingarna i bibliotekets utställningar. Universitetsbiblioteket kan även bidra med material ur sina samlingar till utställningar som ordnas av andra kulturinstitutioner, både i Sverige och utomlands. Låna till utställningar.

Vi digitaliserar Specialsamlingar

Vi gör våra samlingar tillgängliga över hela världen och du kan bidra till detta genom att beställa digitalisering av material. Se ett urval av våra digitala samlingar.

Undervisning Med kulturarvsmaterial ur specialsamlingarna

Vi tar gärna emot grupper med studenter och forskare som vill ha en introduktion till våra specialsamlingar. Vi erbjuder också undervisning som utgår från ett visst material eller forskningsproblem. Läs mer om undervisning med kulturarvsmaterial.

Silverbibeln

Silverbibeln visas inte under tiden Carolina Rediviva är under ombyggnad. Utställningen öppnar åter under året 2019.
Silverbibeln, Codex argenteus - egentligen "Silverboken" - är Sveriges dyrbaraste bokskatt och en av världens mest berömda handskrifter. Den skrevs i Italien i början av 500-talet. Läs mer om Silverbibeln.

Bläddra i Codex argenteus