Upphovsrätt vid publicering

När du som forskare ska publicera dig behöver du ta hänsyn till upphovsrätt, oavsett om du kommer publicera dig open access eller i en traditionell tidskrift. Om du vill göra dina publikationer öppet tillgängliga kan du ge dem en Creative Commons-licens. Här har vi samlat information om vad som gäller när du publicerar dig i DiVA, när du ska publicera bilder eller verk ur bibliotekets samlingar, samt hur du tar kontroll över upphovsrätten till ditt eget verk.

Läs om upphovsrätt generellt

Upphovsrätt vid publicering i DiVA

DiVA är universitetets plattform för digital publicering och registrering av publikationer. Om du som forskare vill göra dina publikationer öppet tillgängliga i DiVA så måste du behålla din upphovsrätt och inte överlåta den på förlaget, alternativt ha ett godkännande från förlaget om parallellpublicering i ett öppet arkiv. För att publicera en fulltext i DiVA måste du godkänna DiVAs publiceringsvillkor.

Material publicerat inom Uppsala universitet kan du vanligtvis publicera i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits. För vissa serier, såsom Acta-serierna, kan det finnas särskilda avtal.

Material publicerat på annat håll kan författaren ha begränsat/skrivit bort sina rättigheter till i ett avtal med förlaget. Böcker, artiklar etc. kräver att man har tillåtelse av förlaget. Läs mer om parallellpublicering under Grön open access.

Bilder och upphovsrätt

För att använda andras bilder, diagram etc. som inte är dina egna måste du ha tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Detta gäller även när du publicerar i DiVA.

BUS (Bildupphovsrätt i Sverige) företräder tusentals svenska och internationella konstnärer. Vill du använda en bild av någon av dessa tar du kontakt med BUS. Du kan också ta kontakt direkt med upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Skriv i vilket sammanhang du vill använda bilden och var den kommer att publiceras.

Om du inte får tillstånd kan du utelämna bilden i den elektroniska utgåvan och ersätta den med en förklarande text som exempelvis ”Bilden saknas i den elektroniska utgåvan av upphovsrättsliga skäl”.

Studerande i konstvetenskap bör höra av sig till Konstvetenskapliga institutionen för mer information.

Andra regler gäller om bilden är publicerad inom Creative Commons/public domain. Läs mer nedan.

Publicera verk ur bibliotekets samlingar

Uppsala universitetsbibliotek förfogar inte över rättigheterna till verken i samlingarna och hävdar inte heller upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer.

Du måste själv kontrollera vad som gäller för det material som du vill publicera. Om upphovsrätten lever behöver du tillstånd till publicering av upphovspersonen eller dennes efterlevande. Vid publicering ska alltid upphovspersonens namn anges.

Creative commons

Om du vill låta andra använda din publikation utan att fråga dig om lov först kan du förse verket med en Creative Commons-licens (CC-licens). Licenserna går bara att använda om du själv har alla rättigheter till ett verk, eller om du kommit överens med dina medskapare om att använda licensen i fråga.

Licenserna bygger på fyra villkor: erkännande, icke-kommersiell, inga bearbetningar och dela lika. Villkoren anger på vilket sätt verket får spridas och återanvändas av andra.

  • Erkännande-villkoret innebär att upphovspersonen ska erkännas i samband med att verket används, sprids eller bearbetas. Detta villkor finns i alla CC-licenser och förkortas BY.
  • Icke-kommersiell innebär att du inte tillåter kommersiell användning av verket. Villkoret förkortas NC (non-commercial).
  • Inga bearbetningar-villkoret innebär att du inte låter någon bearbeta ditt verk. Villkoret förkortas ND (no derivative).
  • Dela lika-villkoret innebär att du tillåter att andra bearbetar eller bygger vidare på ditt verk. Men om verket bearbetas och den som bearbetat verket vill sprida bearbetningen vidare måste de göra det under samma licens.

För att tilldela ditt publicerade verk en CC-licens kan du antingen ange "CC BY 4.0" i textens bibliografiska information, eller följa instruktionerna på Creative Commons webbplats för att inkludera HTML-kod i verket. Då genereras automatiskt en “Some Rights Reserved”-knapp och en text som talar om att en Creative Commons-licens gäller för ditt verk.

Är du forskare? Läs mer om CC-licenser på Kungliga bibliotekets webbplats.

by Foter (CC-BY-SA)

Senast uppdaterad: 2022-07-21