Kostnadsfri och rabatterad publicering i Open Access-tidskrifter

När du publicerar din forskning i en open access-tidskrift eller använder open access-alternativet i en hybridtidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC). Forskare vid Uppsala universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Tänk på att:

 • använda din UU e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras centralt alternativt rabatteras.
 • ”corresponding author” , huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
 • ange affiliering till (institution vid) Uppsala universitet.

För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas.

Publicera utan kostnad:

Wiley (ny från 2020)
Elsevier (ny från 2020)
American Physical Society (APS) (ny från 2020)
De Gruyter (ny från 2020)
Karger (ny från 2020)
Royal Society Of Medicine (ny från 2020)
SAGE (Ny från 2020)
SPIE Journals (ny från 2020)
American Institute of Physics
Cambridge University Press
Open Library of Humanities
Oxford University Press
Royal Society of Chemistry
SCOAP3
Springer Compact
Springer Nature Fully Open Access Journals
Taylor&Francis

Publicera med rabatt:

American Chemical Society
BMJ Journals
De Gruyter
Frontiers
IOS Press
Karger
Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)
PNAS
Portland Press

Publicera Open Access utan kostnad

American Institute of Physics

Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i följande sju tidskrifter:

 • Applied Physics Letters
 • Journal of Applied Physics
 • Journal of Chemical Physics
 • Journal of Mathematical Physics
 • Journal of Physical and Chemistry Reference Data
 • Physics of Fluids
 • Review of Scientific Instruments

Utöver att ange att du är knuten till Uppsala universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din uu.se e-postadress när du skickar in manuskript till en av AIP’s tidskrifter. Det är via uu.se e-postadressen som AIP identifierar att du hör till Uppsala universitet och är berättigad till kostnadsfri open access-publicering i de sju nämnda tidskrifterna.


Cambridge University Press

Kostnadsfri publicering i deras hybrid- och rena OA-tidskrifter.

När din artikel accepterats för publicering får du ett meddelande från tidskriften, där du ombeds att fylla i ett avtal om publicering. För kostnadsfri Open Access publicering, gör så här:

 • Välj avtalet för Open Access publicering
 • Skicka tillbaka ifyllt avtal till tidskriften
 • Invänta meddelande med en länk till RightsLink’s betalningsformulär
 • Logga in i RightsLink (om du inte redan har ett konto behöver du skapa ett först)
 • För att inte behöva betala någon publiceringsavgift (APC), ange Uppsala universitet under ”Affiliation Discount”
 • Bekräfta och avsluta


Open Library of Humanities

Kostnadsfri publicering.

Oxford University Press

Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i hybridtidskrifter från Oxford University Press. Publicering i tidskrifter från lärda sällskap ingår inte. Avtalet är av typen "först till kvarn" och täcker en gemensam mängd publiceringar för de lärosäten som deltar i avtalet.

Gör så här för att nyttja avtalet:

 • När artikeln har antagits för publicering får du e-post med inloggningsuppgifter och länk till förlagets ”Author Services site”. 
 • På sidan Manuscript Licenses, får du välja vilken typ av licens artikeln ska publiceras under. Välj en Open Access-licens (t.ex. CC BY) och godkänn villkoren för licensen.
 • Du kommer nu till sidan Publishing Charges for Your Article. På sidan finns en underrubrik som heter ”Open Access Prepayment Account” med en rullmeny. 
 • Välj Swedish Universities (Bibsam affiliated) i menyn.

Efter att du har fullföljt de efterföljande stegen verifierar universitetsbiblioteket att artikeln tillhör en forskare affilierad till Uppsala universitet och därefter publiceras artikeln open access.


Royal Society of Chemistry

Kostnadsfri publicering i RSC:s hybrid-tidskrifter och i två renodlade OA-tidskrifter: Chemical Science och Nanoscale Advances. (RSC Advances ingår inte i avtalet)

Författaren måste begära att Uppsala universitets avtal med förlaget ska täcka kostnaden när hen skickar in manuskriptet.


SCOAP3

Kostnadsfri publicering. Uppsala universitet är medlem i open access-projektet SCOAP3.


Springer Compact

Kostnadsfri publicering i Open Choice-tidskrifter.

Springer Nature Fully Open Access Journals

Från den 15:e juli 2019 kan du som forskare vid Uppsala universitet publicera dig utan avgift i alla rena OA-tidskrifter från Springer Nature.

Utöver att ange att du är knuten till Uppsala universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din UU e-postadress när du skickar in ett manuskript till en av Springer Natures tidskrifter. På så sätt identifierar förlaget att artikeln, om den accepteras för publicering, ska ingå i avtalet och publiceras utan kostnad för dig som författare.

Förlagsetiketter (imprints) som ingår:

Lista på alla tidskrifter som ingår i avtalet.

Taylor & Francis

Kostnadsfri publicering i T&F Open Select-tidskrifter. Avtalet omfattar Original Papers och Review Papers.


Publicera Open Access med rabatt


American Chemical Society (ACS)

Rabatterad publicering: 250 USD rabatt (är du personlig medlem i ACS får du ytterligare 500 USD rabatt).
Det tillkommer en avgift på 1000 USD om du vill publicera med Creative Commons-licenserna CC-BY eller CC-BY-NC-ND.

Författaren måste själv begära att rabatterna dras av från priset. För att få rabatt på publiceringsavgiften välj:

 • för icke personlig medlem: ACS AuthorChoice Discounted Price for Authors at “All ACS Publications” Subscribing Institutions
 • för personlig medlem: ACS AuthorChoice Discounted Price for ACS Members at “All ACS Publications” Subscribing Institutions


BMJ Journals

Rabatterad publicering: 25%

De Gruyter

Rabatterad publicering: 10% rabatt på publiceringskostnaden i De Gruyter hybrid- och guldtidskrifter samt e-böcker.

När artikeln eller boken är antagen för publicering ska författaren mejla OAfunding@degruyter.com eller redaktören och begära att artikeln eller boken görs tillgänglig med open access.


Frontiers

Rabatterad publicering: 10%


IOS Press

Rabatterad publicering: 1 200 euro (ordinarie pris:1 850 euro).

Karger

Rabatterad publicering: 50% i renodlade Open access-tidskrifter (inte på hybridtidskrifter).

Författaren bör ange när den skickar in manuskriptet att den vill ha Uppsala universitets rabatt på publicering.


Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI)

Rabatterad publicering: 25%


PNAS

Rabatterad publicering: 1 150 dollar (ordinarie pris: 1 500 dollar)


Portland Press

Rabatterad publicering: 2 200 euro

Rabatten gäller i tidskrifter från Portland Press som Uppsala universitetsbibliotek prenumererar på: Biochemical Journal, Biochemical Society Transactions, Clinical Science och Essays in Biochemistry

Senast uppdaterad: 2023-05-09