Open access-krav från forskningsfinansiärer

Allt fler forskningsfinansiärer kräver att resultat från den forskning de stödjer ska publiceras open access. Offentligt finansierad forskning ska inom 6-12 månader göras öppet tillgänglig. Här länkar vi till beskrivningar av de krav som några av de viktigaste finansiärerna ställer.

Svenska forskningsfinansiärer med OA-krav:

De flesta svenska finansiärer har även en policy angående forskningsdata.

Läs mer om forskningsdata

Internationella forskningsfinansiärer med OA-krav:

Har du finansiering från annan än ovan? Gör en sökning i  JULIET Research funders' open access policies och se om det finns OA-krav från din forskningsfinansiär.

Rapport om open accesspublicering hos fem forskningsfinansiärer: Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Östersjöstiftelsen” (2017)

Senast uppdaterad: 2022-04-21