Wiley

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla Wileys tidskrifter.
 • I avtalet ingår även publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar hos Hindawi.
 • Avtalet täcker de övergripande artikeltyperna Original article, Primary research article och Review article, men inom varje kategori finns en mängd underkategorier.
 • De flesta artiklar publiceras med publiceringslicensen CC-BY (rekommenderas), men en del av förlagets tidskrifter erbjuder endast CC-BY-NC eller CC-BY-NC-ND licens.
 • För hybridtitlar omfattas endast artiklar som accepterats för publicering från den 1 januari 2022.
 • För helt öppet tillgängliga tidskrifter är det endast manuskript som skickats in från 1 januari 2022 som omfattas.
 • För tidskrifter utgivna på förlagsetiketten Hindawi är det endast manuskript som skickats in från 1 januari 2023 som omfattas.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Senast uppdaterad: 2023-03-14