Wiley

Från 2022 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med Wiley som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera öppet tillgängligt i både hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter utan att betala publiceringskostnad. För hybridtitlar omfattas endast artiklar som accepterats för publicering efter den 1 januari 2022, medan det för helt öppet tillgängliga tidskrifter är datum för när manuskriptet skickades in som avgör.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicering i alla Wileys hybridtidskrifter (drygt 1 350 tidskrifter) .
  • Publicering i alla Wileys helt öppet tillgängliga tidskrifter (drygt 260 tidskrifter).
  • Artiklar som tillhör de övergripande kategorierna forskningsartikel (”Original article”, ”Primary research article”) eller översiktsartikel (”Review article”) ingår i avtalet.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Publicering i tidskrifter från Hindawi ingår tills vidare inte i avtalet. (Under 2021 köpte Wiley upp Hindawi.)
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

  • Forskare som var affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

  • CC-BY licens (eller annan öppen licens utifrån författarens önskemål).

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem. 

Mer utförliga instruktioner finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30