Taylor & Francis

Uppsala universitet har ett publiceringsavtal med Taylor & Francis som gäller för publicering med öppen tillgång i både deras hybridtidskrifter och i deras öppet tillgängliga tidskrifter.

Vad ingår i avtalet?

  • Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i alla hybridtidskrifter från Taylor & Francis. Här ingår även Routledges hybridtidskrifter som Taylor & Francis äger. Förlaget kallar sina hybridtidskrifter för Open Select.
  • Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i Taylor & Francis helt öppet tillgängliga tidskrifter.
  • Avtalet täcker artikeltyperna Original Papers och Review Papers.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Avtalet gäller inte för artiklar som inte innehåller ny forskning, såsom Editorials, Announcements, och Book Reviews.
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare, anställda och studenter som har eller hade affiliering till Uppsala universitet när artikel skrevs. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC BY, CC BY-NC or CC BY-NC-ND

Så gör du för att använda dig av avtalet

Utöver att ange att du är knuten till Uppsala universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din UU se-postadress när du skickar in manuskript till en av Taylor & Francis’ tidskrifter. På så sätt identifieras artikeln automatiskt som aktuell för publicering med öppen tillgång inom ramen för bibliotekets avtal. Du kan läsa mer om detta på förlagets sida.

Senast uppdaterad: 2022-01-14