Taylor & Francis

För att använda avtalet

  • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
  • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
  • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
  • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i Taylor & Francis helt öppet tillgängliga tidskrifter och hybridtidskrifter. Här ingår även Routledges hybridtidskrifter som Taylor & Francis äger.
  • Avtalet täcker artikeltyperna Original Papers och Review Papers.
  • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY, CC BY-NC och CC BY-NC-ND.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

  • Avtalet gäller inte för artiklar som inte innehåller ny forskning, såsom Editorials, Announcements, och Book Reviews.
  • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.
Senast uppdaterad: 2023-01-31