Springer Nature Fully OA / Springer Compact

Från 2022 har Uppsala universitet två publiceringsavtal med Springer Nature som tillsammans gör det möjligt för universitetets forskare att publicera öppet tillgängligt i flertalet tidskrifter från Springer Nature utan publiceringskostnad.

Vad ingår i avtalen?

  • Publicera öppet tillgängligt i drygt 2000 av förlagets "Open choice" hybridtidskrifter från bl. a. Palgrave Macmillan och Nature Academic Journals.
  • Publicera öppet tillgängligt i 445 helt öppet tillgängliga tidskrifter från bl. a. BioMed Central (BMC), Springer Open Journals och Nature Research.
  • Avtalet täcker publicering för artikeltyperna Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education. Notera att vissa tidskrifter använder andra benämningar på sina artikeltyper. Kontakta gärna oss om ni är osäkra.

Vad ingår INTE i avtalen?

  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalen?

Forskare affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalen?

CC-BY.

Så gör du för att använda dig av avtalen

Läs instruktionerna från förlaget.

Senast uppdaterad: 2021-12-30