SCOAP3

Med finansiering via SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) har de centrala tidskrifterna inom högenergifysik omvandlats till helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Uppsala universitet hör till de svenska lärosäten som bidrar ekonomiskt till SCOAP3.

Vad ingår i avtalet?

All publicering med öppen tillgång i projektets 11 tidskrifter.

Vem kan använda avtalet?

Alla som är knutna till Uppsala universitet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY.

Så gör du för att använda dig av avtalet

SCOAP3 ser gärna att författare inkluderar sitt ORCID-id när de skickar in sin artikel.

Information finns på SCOAP3:s hemsida under 'author guidelines' på de olika tidskrifterna.

Senast uppdaterad: 2021-12-30