SAGE

Fr.o.m. 2020 kommer Uppsala Universitet ha två nya avtal med SAGE.

Vad ingår i avtalet?

  • Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i 24 hybridtidskrifter i paketet Royal Society of Medicine
  • 20% rabatt på publiceringskostnaden vid publicering med öppen tillgång i 4 helt öppet tillgängliga tidskrifter i paketet Royal Society of Medicine. Författaren faktureras då för artikelpubliceringen.
  • Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i 913 hybridtidskrifter i paketet SAGE Premier.
  • 20% rabatt på publiceringskostnaden vid publicering med öppen tillgång i 174 helt öppet tillgängliga tidskrifter i paketet SAGE Premier. Författaren faktureras då för artikelpubliceringen.
  • Publicering inom avtalen gäller artiklar som accepteras efter 1/1 2020.

Vad ingår INTE i avtalet?

Vem kan använda avtalet?

Lärare, forskare och studenter som har eller hade affiliering till Uppsala universitet när artikel skrevs. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet. Det är inte tillåtet att byta till en affilierad författare efter att artikeln har gått igenom peer review-processen.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

Om författaren väljer publicering med öppen tillgång i en hybridtidskrift blir CC BY det enda licensalternativet. Artiklar i helt öppet tillgängliga tidskrifter publiceras med licensen CC BY – NC. Författaren kan kontakta förlaget direkt och be om en annan licens, om så önskas.

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • ange att du är affilierad Uppsala universitet.
Senast uppdaterad: 2022-01-14