Royal Society of Chemistry

Från 2022 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med Royal Society of Chemistry som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera öppet tillgängligt i hybridtidskrifter utan att betala publiceringskostnad. Endast artiklar som accepterats av förlaget efter den 1 januari 2022 omfattas av avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  •  Öppet tillgänglig publicering utan publiceringskostnad i RSC Gold Collection som omfattar alla hybridtidskrifter från förlaget, för närvarande ca 40 titlar,

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter omfattas inte.
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

  • Forskare som var affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

  • Författaren kan välja CC-BY eller CC-BY-NC licens.

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem. 

Mer utförliga instruktioner finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30