Royal Society

Från 2022 har Uppsala universitet ett ettårigt avtal med Royal Society som gör det möjligt för universitetets forskare att publicera öppet tillgängligt i åtta hybridtidskrifter och två helt öppet tillgängliga tidskrifter från The Royal Society (Package S). Endast artiklar som skickats in till förlaget efter den 1 januari 2022 omfattas av avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicering i följande tio tidskrifter: Biology Letters, Interface Focus, Journal of the Royal Society Interface, Notes and Records of the Royal Society, Philosophical Transactions of the Royal Society A, Philosophical Transactions of the Royal Society B, Proceedings of the Royal Society A, Proceedings of the Royal Society B, Open Biology, Royal Society Open Science.
  • Avtalet täcker alla artikeltyper.
  • Artiklar med submission date under avtalstiden publiceras utan kostnad för författaren.

Vad ingår INTE i avtalet?

Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.

författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem.

Senast uppdaterad: 2021-12-30