Oxford University Press

Från 2022 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med Oxford University Press som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera öppet tillgängligt i 2022 Oxford Journals Collection och 2022 OUP Fully Open AccessEndast artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2022 ingår i avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i det nya och uppgraderade tidskriftspaketet som innehåller ca 365 hybridtidskrifter i 2022 Oxford Journals Collection.
  • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i alla (ca 90) helt öppet tillgängliga tidskrifter i 2022 OUP Fully Open Access.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare, anställda och studenter som har eller hade affiliering till Uppsala universitet när artikel skrevs. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

OUP:s tidskrifter erbjuder i allmänhet tre Creative Commons-licenser: CC BY, CC BY-NC och CC BY -NC-ND.

Så gör du för att använda dig av avtalet

För den publicerande författaren har OUP tagit fram en webbsida med steg-för-steg instruktioner.

Ett nytt manushanteringssystem ska implementeras under andra hälften av 2022.

Senast uppdaterad: 2021-12-30