Nature Journals

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på "uu.se" och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i Nature och tidskrifter i Nature Research Journals.
 • Avtalet täcker artiklar av typen Original paper. (Standardartikel som oftast presenterar nya resultat; den här artikeltypen kan även kallas: Analysis, Article, Letter, Brief Communication, Registered Report, Resource, Technical Report.)
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.
 • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2022 ingår i avtalet.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i Nature Protocols och tidskrifter i Nature Reviews Journals ingår inte.
 • Artikeltypen Review articles omfattas inte av avtalet.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.
Senast uppdaterad: 2023-01-31