Nature Journals

Uppsala universitet har ett publiceringsavtal med Springer Nature som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera öppet tillgängligt i Nature och tidskrifter i Nature Research Journals. Endast artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2022 ingår i avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicera öppet tillgängligt utan publiceringskostnad i Nature och tidskrifter i Nature Research Journals.
  • Avtalet täcker artiklar av typen Original paper. (Standardartikel som oftast presenterar nya resultat; den här artikeltypen kan även kallas: Analysis, Article, Letter, Brief Communication, Registered Report, Resource, Technical Report.)
  • För andra tidskrifter inom Springer Nature, se Springer Nature Fully OA / Springer Compact

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Publicering i Nature Protocols och tidskrifter i Nature Reviews Journals ingår inte.
  • Artikeltypen Review articles omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare som har affiliering till Uppsala universitet. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

  • CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • Utöver att ange att du är knuten till Uppsala universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din uu.se e-postadress när du skickar in manuskript till förlaget. Det är via uu.se e-postadressen som förlaget identifierar att du hör till Uppsala universitet.
  • ”Corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.

Författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem.

Senast uppdaterad: 2022-04-27