Microbiology Society

Från 2022 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med Microbiology Society som gör det möjligt för universitetets forskare att publicera öppet tillgängligt i samtliga av förlagets tidskrifter. Endast artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2022 ingår i avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicering i alla tidskrifter från Microbiology Society.
  • Avtalet täcker artiklar av typen papers, special issue papers, reviews och letters.

Vem kan använda avtalet?

Forskare affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY och CC-BY-NC

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • Utöver att ange att du är knuten till Uppsala universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din uu.se e-postadress när du skickar in manuskript till förlaget. Det är via uu.se e-postadressen som förlaget identifierar att du hör till Uppsala universitet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem. 

Mer information finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30