Microbiology Society

För att använda avtalet

  • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
  • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
  • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
  • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

  • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i alla tidskrifter från Microbiology Society.
  • Avtalet täcker artiklar av typen papers, special issue papers, reviews och letters.
  • Endast artiklar accepterade för publicering från 1 januari 2022 ingår i avtalet.
  • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY och CC-BY-NC.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

  • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.
Senast uppdaterad: 2023-01-31