Karger

Från 2022 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med Karger som gör det möjligt för universitetets forskare att publicera öppet tillgängligt i förlagets hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicera öppet tillgängligt i både hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter från Karger.
  • Avtalet omfattar alla artikeltyper.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Publicering i 7 tidskrifter som endast ingår som läsning.
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC BY-NC. CC BY när det krävs

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem. 

Mer information finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30