IOS Press

Från 2021 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med IOS Press som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera sig med öppen tillgång i ett hundratal av IOS Press tidskrifter. Endast artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.

Vad ingår i avtalet?

Obegränsad publicering med öppen tillgång i alla aktiva tidskrifter från IOS Press. Både hybridtidskrifterna och de helt öppet tillgängliga tidskrifterna ingår i avtalet.

Vad ingår INTE i avtalet?

Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare, universitetsanställda och studenter som har affiliering till Uppsala universitet. Författaren ska vara submitting och corresponding author för att nyttja avtalet. 

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • ange att du är affilierad Uppsala universitet.
Senast uppdaterad: 2021-12-30