IOP

Från 2021 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med IOP som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera öppet tillgängligt i nästan alla IOP:s tidskrifter. Endast artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicering i nästan 60 hybridtidskrifter och 13 helt öppet tillgängliga tidskrifter.
  • Avtalet täcker artiklar av typen paper, special issue paper, review och letter.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Publicering i sällskapet American Astronomical Society (erbjuder endast öppen publicering mot en publiceringsavgift utanför avtalet).
  • Publicering i The Planetary Science Journal.
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använda din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • ange att du är affilierad Uppsala universitet.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30