Emerald

Från 2021 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med Emerald som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera sig med öppen tillgång i alla Emeralds tidskrifter. Endast artiklar som accepterats av förlaget efter den 1 januari 2021 omfattas av avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i alla hybridtidskrifter
  • Kostnadsfri publicering med öppen tillgång i helt öppet tillgängliga tidskrifter
  • Publiceringar på plattformen Emerald Open Research 

Vad ingår INTE i avtalet?

Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Författare från Uppsala universitet. Exakt definition ännu ej kommunicerat från Bibsamkonsortiet. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • ange att du är affilierad Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-12-30