Elsevier

För att använda avtalet

 • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
 • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
 • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
 • Använd din e-postadress som slutar på “uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicering i Science Direct Freedom Collection.
 • Publicering i tidskrifter från Cell Press.
 • Publicering i en del av Elseviers tidskrifter från lärda sällskap.
 • Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Avtalet täcker artikeltyperna Case Report, Data, Full length article, Microarticle, Original software publication, Practice Guidelines, Protocols, Review article, Replication Studies, Short communication, Short survey och Video Article..
 • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY är förstahandsval, men möjlighet finns att välja andra licenser.
 • Endast artiklar som skickats in (first submission) för publicering från 1 januari 2020 ingår i avtalet.

Mer information finns på förlagets webbplats.

Vad ingår inte i avtalet?

 • Publicering i The Lancets hybridtidskrifter.
 • Publicering i somliga av Elseviers tidskrifter från lärda sällskap.
 • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.
Senast uppdaterad: 2023-01-30