Elsevier

Uppsala universitet har ett avtal med Elsevier som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera sig med öppen tillgång i förlagets tidskrifter. Publicering inom avtalet gäller artiklar som skickats in mellan 1/1 2020 - 31/12 2022. Det är datum för "first submission" som räknas.

Vad ingår i avtalet?

 • Publicering i Science Direct Freedom Collection.
 • Publicering i tidskrifter från Cell Press.
 • Publicering i en del av Elseviers tidskrifter från lärda sällskap.
 • Publicering i helt öppet tillgängliga tidskrifter.
 • Avtalet täcker artikeltyperna Case Report, Data, Full length article, Microarticle, Original software publication, Practice Guidelines, Protocols, Review article, Replication Studies, Short communication, Short survey och Video Article.

Vad ingår INTE i avtalet?

 • Publicering i The Lancets hybridtidskrifter.
 • Publicering i somliga av Elseviers tidskrifter från lärda sällskap.
 • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare och studenter som har eller hade affiliering till Uppsala universitet när artikel skrevs. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC BY 4.0 eller CC BY-NC-ND 4.0

Så gör du för att använda dig av avtalet

 • Använda din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
 • ”Corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
 • Ange att du är affilierad Uppsala universitet.
Senast uppdaterad: 2022-04-14