De Gruyter

Från 2021 har Uppsala universitet ett treårigt avtal med De Gruyter som gör det möjligt för Uppsala universitets forskare att publicera öppet tillgängligt i både förlagets hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter.

Vad ingår i avtalet?

  • Publicering i De Gruyters hybrid- och helt öppet tillgängliga tidskrifter utan publiceringskostnad.
  • Avtalet täcker publicering för artikeltyperna Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education, Case Reports.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Tidskrifter från förlaget Sciendo, som ägs av De Gruyter, ingår inte i avtalet. 
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

Forskare affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använd din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem. 

Mer information finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30