Brill

Detta är ett treårigt avtal som inkluderar obegränsad publicering av öppet tillgängliga artiklar i samtliga tidskrifter från Brill.

Endast artiklar accepterade för publicering efter 1 januari 2021 ingår i avtalet.

Vad ingår i avtalet?

  • I avtalet ingår obegränsad publicering med öppen tillgång av vetenskapliga artiklar i alla Brills tidskrifter
  • Avtalet ger 20% rabatt på publiceringskostnaden för böcker med öppen tillgång.
  • Avtalet täcker alla artiklar av typen Research eller Review Articles.

Vad ingår INTE i avtalet?

Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet. Avtalet omfattar inte publicering i antologier.

Vem kan använda avtalet?

Författare från Uppsala universitet. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

CC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • använda din e-postadress som slutar på ”uu.se”. Det förenklar identifieringen av UU-författare och säkerställer att artikeln ifråga finansieras genom avtalet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • ange att du är affilierad Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2022-08-18