ACM - Association for Computing Machinery

Från 2022 har Uppsala universitet ett femårigt avtal med Association for Computing Machinery (ACM) som gör det möjligt för forskare att publicera faktagranskade artiklar öppet tillgängligt i alla seriella publikationer utan att betala publiceringskostnad. Artiklar som publiceras efter 1 januari 2022 ingår.

Vad ingår i avtalet?

  •  Öppet tillgänglig publicering utan publiceringskostnad av faktagranskade artiklar i alla seriella publikationer; cirka 150 tidskrifter och nyhetsbrev, samt 1 000 konferenspublikationer.

Vad ingår INTE i avtalet?

  • Publicering i e-böcker ingår inte.
  • Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.

Vem kan använda avtalet?

  • Forskare som var affilierade till Uppsala universitet när arbetet som ligger till grund för publiceringen gjordes. Författaren ska vara corresponding author för att nyttja avtalet.

Vilka publiceringslicenser täcker avtalet?

  • CC-BYCC-BY

Så gör du för att använda dig av avtalet

  • Utöver att ange att du är knuten till Uppsala universitet, är det viktigt att du som författare (corresponding author) använder din uu.se e-postadress när du skickar in manuskript till förlaget. Det är via uu.se e-postadressen som förlaget identifierar att du hör till Uppsala universitet.
  • ”corresponding author”, huvudansvarig författare, den person som skickar in manuskriptet och sköter kontakten med förlaget i samband med publicering, måste vara knuten till Uppsala universitet.
  • författarens affiliering till Uppsala universitet måste anges på ett tydligt sätt i artikeln och i förlagets manushanteringssystem. 

Mer information finns på förlagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-12-30