American Physical Society (APS)

För att använda avtalet

  • Du ska vara korresponderande författare (corresponding author), den person som skickar in manuskriptet och som sköter kontakten med förlaget i samband med publicering.
  • Du ska vara affilierad till Uppsala universitet och bör även ange detta i artikeln.
  • Forskningen bör i huvudsak vara bedriven på Uppsala universitet.
  • Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” och ange Uppsala universitet som organisation, detta för att underlätta identifieringen.

Vad ingår i avtalet?

  • I avtalet ingår publicering med öppen tillgång utan publiceringskostnad av vetenskapliga artiklar i APS hybridtidskrifter.
  • Avtalet täcker alla artikeltyper.
  • Följande publiceringslicenser täcks av avtalet: CC-BY.

Vad ingår inte i avtalet?

  • Publicering med öppen tillgång i helt öppet tillgängliga tidskrifter ingår inte.
  • Publicering med öppen tillgång i Reviews of Modern Physics och Physical Review Online Archive (PROLA) ingår inte.
  • Kringkostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas inte av avtalet.
Senast uppdaterad: 2023-01-31