Open access-avtal vid Uppsala universitet

Som deltagande organisation i Bibsam har anställda vid Uppsala universitet möjlighet att publicera med open access utan extra kostnad i mer än 10 000 vetenskapliga tidskrifter.

Se alla open access-avtal

Hur du använder avtalen

När du publicerar din forskning i en öppet tillgänglig tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC), till förlaget. Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften.

Villkor för att få använda avtalen:

  1. "Corresponding author”, huvudansvarig författare som skickar in artikel till tidskriften och sköter kontakter med redaktören måste vara affilierad till Uppsala universitet.
  2. Ange alltid att din fulla affiliering till Uppsala universitet (institutionsnivå) när du skickar in din artikel. 
  3. Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” när du skickar in din artikel.


Tänk på att:

  1. Avtalen är föränderliga. Vissa tidskrifter försvinner och andra kommer att tillkomma. Dubbelkolla alltid vad som gäller innan du skickar in din artikel.
  2. För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas. Läs mer om villkoren för de individuella avtalen nedan.
  3. Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas vanligtvis inte av våra avtal, utan får betalas separat av den enskilde forskaren.

Senast uppdaterad: 2021-09-17