Publiceringsavtal vid Uppsala universitet

Genom avtal med en rad förlag kan forskare vid Uppsala universitet publicera med open access i många tusen tidskrifter utan att betala författaravgifter, eller till rabatterat pris.

Se enskilda tidskrifter i avtalen

Hur du använder avtalen

När du publicerar din forskning i en öppet tillgänglig tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC), till förlaget. Genom att använda dig av universitetsbibliotekets publiceringsavtal kan du slippa betala eller få rabatt på avgiften.

Villkor för att få använda avtalen:

  1. "Corresponding author”, huvudansvarig författare som skickar in artikel till tidskriften och sköter kontakter med redaktören måste vara affilierad till Uppsala universitet.
  2. Ange alltid din fulla affiliering till Uppsala universitet (institutionsnivå) när du skickar in din artikel. Affilieringen måste också framgå i den publicerade artikeln. 
  3. Använd din e-postadress som slutar på ”uu.se” när du skickar in din artikel.


Tänk på att:

  1. Avtalen är föränderliga. Vissa tidskrifter försvinner och andra kommer att tillkomma. Dubbelkolla alltid vad som gäller innan du skickar in din artikel.
  2. Vissa avtal gäller bara för vissa artikeltyper. Dubbelkolla detta om du planerar att publicera något annat än "original article/paper" eller dylikt.
  3. För vissa avtal måste du själv begära att Uppsala universitets rabatt tillämpas. Läs mer om villkoren för de individuella avtalen nedan.
  4. Extrakostnader för färgsidor, sidavgifter, figurer etc. omfattas vanligtvis inte av våra avtal, utan får betalas separat av den enskilde forskaren.

Läs mer om våra avtal

Läs vilka villkor som gäller för våra olika avtal:

Senast uppdaterad: 2023-09-12