Bedöma tidskrifter och förlag

Det finns flera sätt att kontrollera och undersöka en tidskrifts tillförlitlighet och kvalitetsbedöma den. Det förekommer en del oseriösa förlag som för aggressiva kampanjer för att fånga upp författare (kallas predatory publishers, rovförlag eller tveksamma förlag). Vissa tidskrifter håller sämre kvalitet, trots att de har seriösa avsikter.

  • I Ulrichsweb kan du kontrollera om tidskriften är granskad (peer-review), hur ofta den kommer ut, och om den är indexerad i någon databas.
  • Är tidskriften från ett open access-förlag? I DOAJ (Directory of Open Access Journals) kan du söka efter seriösa open access-tidskrifter.
  • Är förlaget medlem hos OASPA? Om förlaget finns med i OASPA har det gått igenom ett strängt ansökningsförfarande.
  • Finns tidskriften med i den s.k. Norska listan? I databasen Publiseringskanaler hittar du tidskrifter och förlag som godkänts av Norsk senter for forskningsdata. Rankningsnivå 1 står för vetenskaplig och nivå 2 för ledande vetenskapliga inom sitt vetenskapsområde.
  • I Cabell's Predatory Reports analyseras akademiska tidskrifter systematiskt utifrån ett antal kriterier för att hjälpa författare att identifiera oseriösa tidskrifter som inte håller en acceptabel vetenskaplig standard.
  • Think Check Submit är en kampanj som stöds av flera organisationer och förlag inom vetenskapliga publicering.
  • Kvalitetsindikatorer för open access-tidskrifter (Högskolan i Borås) hjälper dig med en snabb kvalitetsbedömning av en tidskrift. 
  • Är du forskare inom bioetik? Via länken Publicering inom bioetik hittar du ett antal tidskrifter som du kan och inte kan publicera dig inom den disciplinen.
  • Testa gärna tjänsten LIU Journal Check Up för att snabbt få en första fingervisning om en tidskrift är seriös eller inte.

Bedöma konferenser

Liksom förlag kan föra en aggressiv kampanj kan även konferenser göra det. Har du blivit inbjuden till en konferens som du behöver veta mer om? Via Think Check Attend kan du med hjälp av enkla frågor bedöma konferensen.

Senast uppdaterad: 2023-02-15