FAQ - registering och publicering av studentuppsatser i DiVA

Här hittar du några vanliga frågor och svar om registrering och publicering av studentuppsatser i DiVA. Hittar du inte svaret på din fråga? Hör av dig till oss på DiVA Helpdesk!

Finns det någon mall för uppsatser?

Nej, det finns ingen gemensam mall för uppsatser. En del institutioner använder egna mallar, hör med din institution om du är osäker.

Måste jag fylla i alla fält när jag registrerar min uppsats?

Nej, det måste du inte, men det finns vissa fält som är obligatoriska:

  • Författare (förnamn, efternamn)
  • Institution 
  • Titel och språk
  • Uppsatsnivå och högskolepoäng
  • År och Antal sidor
  • Nationell ämneskategori

Utöver dessa finns det ofta ytterligare uppgifter som är obligatoriska att fylla i beroende på utbildningsprogram/kurs. Hör med din institution om du är osäker.

Hur gör jag för att ange institution eller avdelning?

Du kan antingen söka på institutionens namn eller bläddra fram den i organisationsträdet - se vår korta instruktionsfilm

Det är viktigt att välja rätt institution eller avdelning. Hör med din institution om du är osäker på vad du ska välja.

Jag registrerade min uppsats för ett tag sedan men kan inte hitta den i DiVA, har det blivit något fel?

Det kan finnas olika anledningar till att din uppsats inte har blivit publicerad:

  • Den kursadministratör som ska godkänna publicering har inte hunnit med på grund av hög arbetsbelastning (vanligt i slutet av terminen när många uppsatser kommer in för publicering), eller så är det något annat fel. Om det dröjer alltför länge innan uppsatsen publiceras vänd dig direkt till ansvarig kontaktperson på din institution (nytt fönster).
  • Institution eller serie har inte angivits korrekt och kursadministratören som ska godkänna publicering kan därför inte se din uppsats i sin lista. Kontakta DiVA Helpdesk så rättar vi till det. 
  • Din institution eller ditt program publicerar ännu inte uppsatser i DiVA och det finns därför ingen uppsatsadministratör som kan godkänna publicering. Om din institution/program saknas i listorna över uppsatspublicerande institutioner kontakta DiVA Helpdesk, så publicerar vi uppsatsen efter godkännande från institutionen.

Måste institutionen arkivera pappersexemplar av studentuppsatser även när de publiceras i DiVA?

Det är nu möjligt att arkivera uppsatser digitalt i DiVA. Kontakta universitetsarkivet univark@uadm.uu.se för att få klartecken att övergå till digital arkivering. Fram till dess måste institutionen fortsätta att arkivera pappersexemplar.