Studentuppsatser

Vid Uppsala universitet kan du publicera din uppsats eller ditt examensarbete i fulltext i DiVA. Det ökar uppsatsens spridning och synlighet.

Publicerar/arkiverar din institution i DiVA?

För att kunna göra ditt arbete tillgängligt i DiVA måste du tillhöra en institution som publicerar sina studentuppsatser där. I listorna nedan ser du vilka institutioner och utbildningar som publicerar/arkiverar i DiVA och vem som är kontaktperson:

Att tänka på innan du registrerar

Tänk på följande när du gör dig redo att registrera uppsatsen i DiVA:

  • Uppsatsen måste vara godkänd och den version du laddar upp ska vara den slutgiltiga godkända uppsatsen.
  • Uppsatsen måste vara i pdf-format.
  • Om du använder andras bilder, diagram etc. i din uppsats måste du förvissa dig om att du har rätt att publicera dem. Läs mer om bilder och upphovsrätt.
  • Om andra personer förekommer i din uppsats måste du förvissa dig om att de samtycker till publicering på Internet.
  • Om du har skrivit ditt personnummer i uppsatsen kan det vara bra att ta bort det.

Följ instruktionerna

Detaljerade instruktioner för hur du registrerar din uppsats i DiVA finns i lathunden för studenter som du hittar på sidan Lathundar i DiVA.

I vissa fall kan din institution även ha egna rutiner för hanteringen av uppsatser. Kontrollera därför i kursinformationen eller med kontaktpersonen vid din institution om så är fallet.

Om uppsatsen enbart ska arkiveras kryssar du i alternativet "Endast arkivering" när du laddar upp din uppsatsfil. Därmed kommer enbart uppgifter om uppsatsen att visas i DiVA, inte själva filen.

Din uppsats blir synlig efter granskning

När du har registrerat din uppsats måste uppgifterna först granskas och godkännas av någon på din institution (kursadministratör, examinator eller liknande) innan de blir synliga i DiVA. Det kan därför dröja en tid innan uppsatsen går att söka fram i DiVA. För den som granskar ska kunna se din uppsats måste du ha fyllt i rätt organisationstillhörighet och eventuell serie som uppsatsen publiceras i. 

Om du har angivit din e-postadress får du en bekräftelse när uppsatsen/examensarbetet har registrerats.  Du får ytterligare en bekräftelse när uppsatsen/examensarbetet har publicerats/arkiverats.

Om du vill ändra något i efterhand, eller om uppsatsen inte blivit synlig i DiVA efter någon vecka, hör av dig till kontaktpersonen vid din institution.

Andra söktjänster hämtar uppgifter från DiVA

När du registrerat din uppsats i DiVA går den även att hitta i Uppsökuppsatser.se och söktjänster som Google. För att uppsatsen ska gå att söka i Uppsök och uppsatser.se måste en pdf-fil med arbetet laddas upp och göras fritt tillgänglig i DiVA. Uppsatser som enbart arkiveras blir inte sökbara i dessa två söktjänster. 

Senast uppdaterad: 2022-07-26