Lathundar för DiVA

Lathundar som hjälper dig vid registrering och publicering i DiVA.

Registrera publikation

 • Importera referenser
  Om du har en referens från en databas kan du importera denna till DiVA. Lägg sedan till lokalt användar-id (se nedan under Övriga lathundar) och organisation mm.
 • Registrera och publicera
  Om du inte har någon färdig referens att utgå ifrån kan du istället fylla i registreringsformuläret manuellt.

Registrera dataset

Ändra, kopiera eller radera publikation

 • Lathund för forskare/anställda (staff)
  Om du lagt in eller står som upphovsperson till en publikation har du också rätt att ändra i och ta bort posten i DiVA. Observera att detta endast gäller poster utan bifogad fil. Poster med fil hanteras av bibliotekets DiVA-specialister - kontakta oss genom Fråga biblioteket.

Parallellpublicera

 Registrera doktors- eller licentiatavhandling

 • Sammanläggningsavhandling
  Steg-för-steg-guide till registrering av en sammanläggningsavhandling. 
  Guiden beskriver registreringen av en doktorsavhandling men kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar.
 • Monografiavhandling
  Steg-för-steg-guide till registrering av en monografiavhandling. 
  Guiden beskriver registreringen av en doktorsavhandling men kan i tillämpliga delar även användas för licentiatavhandlingar. 

Publicera studentuppsats

Övriga lathundar

Senast uppdaterad: 2022-06-03