Hur används DiVA?

DiVA ger en samlad sökingång för universitets publicering. Information från DiVA kan visas i publikationslistor på webbsidor och spridas till andra databaser och söktjänster. Informationen kan också användas i statistiska analyser och utvärderingar. Som forskare kan du själv registrera dina publikationer i DiVA. Du kan även göra dina publikationer öppet tillgängliga om du har kontroll över upphovsrätten.

Registrera och publicera i DiVA

Du som är forskare eller annan anställd vid Uppsala universitet kan själv registrera publikationer och ladda upp fulltexter i DiVA. På vissa institutioner och enheter sköts registreringen av en administratör.

Börja alltid med att söka i DiVA efter publikationen du ska registrera - kanske är den redan registrerad! Tänk på att ange den institution/avdelning som författaren tillhörde vid tiden för publiceringen, dvs. den organisatoriska tillhörighet som anges i publikationen.

Vid frågor om årsredovisningen, bibliometri och utvärdering kontakta David Brehaut Minguillo vid planeringsavdelningen - david.minguillo@uu.sedavid.minguillo@uu.se

Sök först i DiVA för att kontrollera om posten redan finns inlagd. Den kan ha importerats från Web of Science eller registrerats av en annan forskare. Om posten redan finns i DiVA, ändra i den befintliga posten om du vill redigera eller komplettera uppgifter. Tänk på att ange rätt institution (för TekNat anges forskarprogram) för samtliga författare från Uppsala universitet. Organisationstillhörigheten skall vara densamma som den som anges i publikationen.

Import från Web of Science

Varje vecka importeras publikationer med affiliering Uppsala universitet från Web of Science. I samband med importen ansvarar biblioteket för att lägga till institutionstillhörighet för samtliga forskare vid Uppsala universitet enligt uppgifterna i publikationen. Det är sedan upp till forskaren eller dennes institution att kontrollera att rätt enhet är angiven (för TekNat anges forskningsprogram), eftersom vi inte alltid har tillgång till fullständig information.

Importera referens

Ska du registrera en ny publikation? Välj i första hand att importera en referens som du har sparat ner från en databas eller tidskriftswebbplats. Två vanliga referensformat som kan importeras i DiVA är BibTex och RIS. Följ instruktionerna i lathunden Importera referenser

Registrera manuellt

Om det inte är möjligt att importera registrerar du uppgifter om publikationen manuellt. Följ instruktionerna i lathunden Registrera och publicera. Det finns även en guide till hur du registrerar dataset i DiVA.

Om du inte vet vilken nationell ämneskategori du ska välja kan du använda en tjänst som Linköpings universitetsbibliotek har utvecklat för att generera nationella ämneskategorier på detaljerad nivå utifrån abstract och ISSN.

Publicera fulltext

I DiVA kan du ladda upp fulltexter av alla typer av vetenskapliga publikationer, exempelvis tidskriftsartiklar, böcker och rapporter, och göra dem öppet tillgängliga. Innan du laddar upp fulltexten av en publikation som givits ut eller ska ges ut på förlag måste du kontrollera att förlaget tillåter detta. Se instruktioner i lathunden Parallellpublicera i DiVA. Material publicerat inom Uppsala universitet kan du vanligtvis ladda upp i DiVA, om inget särskilt avtal som förbjuder detta har skrivits. DiVA ger en säker långtidslagring med stabila länkar till publicerade fulltexter.

Läs mer om grön open access

När du har registrerat/publicerat

Information om publikationen blir direkt synlig i DiVA och granskas av en bibliotekarie i efterhand. Bifogade filer blir synliga först efter granskning. Doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och studentuppsatser granskas innan de publiceras i DiVA. Du kan därför inte se dessa publikationer i DiVA direkt när du har skickat in dina uppgifter.

Ändra eller radera publikation

Följ instruktionerna i lathunden Ändra, kopiera eller radera publikation

Du har möjlighet att ändra eller radera poster som du själv har registrerat samt poster där du är författare eller redaktör. Du kan också ändra eller radera poster där fältet Användarnamn har fyllts i med ditt användar-id. 

Endast administratörer kan ändra/radera poster med uppladdade filer, avhandlingar och studentuppsatser. Kontakta Fråga biblioteket om du behöver ändra i poster som du inte kommer åt. Om du är student hör du av dig till DiVA-administratören på din institution.

Se publiceringsvillkor i DiVA
Se lathundar för DiVA

Skapa publikationslistor från DiVA

Det finns olika sätt att hämta publikationslistor från DiVA och visa dem på en webbsida. Listorna uppdateras automatiskt när en ny publikation registreras i DiVA.

Visa publikationer på din profilsida i Medarbetarportalen

Du kan välja att visa publikationer som finns i DiVA på din profilsida vid Uppsala universitet. En förutsättning för att kopplingen ska fungera är att ditt lokala användar-id (Akka-id) är registrerat i dina publikationer i DiVA.

Finns dina publikationer i DiVA? Sök på ditt namn i DiVA, antingen i Enkel sökning eller på Person i Avancerad sökning. Nu ser du vilka publikationer som redan finns inlagda. De som visas här, men inte syns i din publikationslista, saknar ditt användar-id.

Lägg till användar-id

En utförlig beskrivning finns i lathunden Lägg till användar-id i dina publikationer i DiVA​

Poster med fulltext, avhandlingar och studentuppsatser kan du inte redigera själv. Hör av dig till Fråga biblioteket så hjälper vi dig.

Skapa publikationslistor i InfoGlue

I universitetets gemensamma webbverktyg InfoGlue (IG) finns färdiga komponenter för att visa olika typer av publikationslistor från DiVA. DiVA Reader heter den nyaste och mest flexibla komponenten, använd gärna den. I DiVA Reader finns fördelar som att du kan välja att visa abstract och publikationstyp. För publikationer som är open access visas en Open access-symbol.

Skapa publikationslistor i IG

Om DiVA-samarbetet

DiVA logga

DiVA drivs och utvecklas vid Uppsala universitetsbibliotek. DiVA används som plattform av ett stort antal universitet, högskolor, forskningsinstitut och museer i Sverige som tillsammans bildar ett konsortium. Samarbetet är öppet för alla universitet och offentligt finansierade forskningsinstitutioner både i Sverige och utomlands. De deltagande institutionerna delar den gemensamma söktjänsten DiVA portal.

Senast uppdaterad: 2023-09-15