Prislista

Anbudet du får från oss inkluderar grundkostnad, tryckkostnad samt ev. kostnad för arkivering/e-publicering i DiVA.

1) Grundkostnad, 6850:- (exklusive tryckkostnad)
Du får hjälp med det administrativa, tekniska och grafiska arbete som behövs för att din avhandling ska tryckas och levereras i rätt tid. I det ingår bland annat att vi:

  • förbereder filer för tryck,  
  • utformar omslag enligt önskemål och riktlinjer,
  • bokar och sköter kontakt med tryckeri, enligt gällande ramavtal.

Ett PDF-korrektur ingår. Priset gäller alla typer av avhandlingar.

2) Tryckkostnad
Din avhandling trycks av ett tryckeri inom universitetets ramavtal. 

3) Arkivering/e-publicering i DiVA 4000:-
E-publicering av sammanfattningen (kappan) är obligatorisk för sammanläggningsavhandlingar enligt rektorsbeslut

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet faktureras halvårsvis till respektive fakultet, 4000 kr per avhandling. (Ingår ej i anbud)

Digital långsiktig arkivering i DiVA är obligatorisk för samtliga doktorsavhandlingar inom de humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteterna (Länk till beslut och underlag.)

Prisexempel

Här kan du se några exempel på kostnader för tryckning av din avhandling.

Upplaga 100 ex 200 ex 300 ex
Sidor (antal)
100 sidor 11200 kr 15000 kr 18500 kr
150 sidor 12500 kr 17500 kr 22000 kr
200 sidor 14000 kr 20000 kr 26000 kr

Kostnad färgsidor: Antal färgsidor x 1 SEK x antal böcker = kostnad för enbart färgsidor. Observera att priserna är ungefärliga.

Kostnad för arkivering/e-publicering i DiVA kan tillkomma (Se text nedan).

Behöver du underlag för att söka tryckningsbidrag, välkommen att kontakta oss.

Tilläggskostnader

Formatering av text enligt mall, 850:-/timme
Om du inte kan eller har tid att använda avhandlingsmallen så kan vi göra det åt dig. Kontakta oss i god tid innan din inlämning så att vi kan avsätta tid och anpassa din tidsplan. 

Redigering av bilder och tabeller, 120:-/styck
Vill du ha hjälp att redigera bilder eller formatera dina tabeller så kan vi hjälpa dig i mån av tid. Kontakta oss i god tid innan din inlämning så att vi kan avsätta tid och anpassa din tidsplan.

Forceringsavgift, 1000:-/dag
Om du inte skickar in din avhandling enligt den tidsplan vi satt upp så kan vi inte följa vårt planerade schema, därför tillkommer en forceringsavgift. Vi kan inte heller garantera leverans i tid till spikning. 

Om avhandlingen inte godkänts för tryck i tid kan även tryckeriet ta ut en forceringsavgift. 

Senast uppdaterad: 2023-05-09