Digitalisera din avhandling

Du som har disputerat vid Uppsala universitet under perioden 1973- 2003 har nu möjlighet att digitalisera din doktorsavhandling och där med göra din forskning öppet tillgänglig för kollegor och andra intresserade läsare världen över.

Uppsala universitetsbibliotek fyller 400 år och firar med att under jubileet digitalt tillgängliggöra minst 400 doktorsavhandlingar för att de ska bli fritt tillgängliga i fulltext i DiVA. Avhandlingarna blir även sökbara i bland annat LIBRIS, SwePub och Google Scholar. Fri tillgänglighet, Open Access, bygger på tanken att offentligt finansierad forskning ska vara gratis att läsa och ladda ner så att resultaten fritt kan återanvändas, samtidigt som författaren behåller sin upphovsrätt.

Biblioteket arbetar sedan flera år med att fritt tillgängliggöra alla avhandlingar och dissertationer som publicerats vid Uppsala universitet från 1602 fram till idag. Nu vill vi gärna nå dem som publicerat avhandlingar relativt nyligen men som inte har dem publicerade i digital form, säger Carina Bromark, digitaliseringssamordnare vid universitetsbiblioteket.

Under jubileet UUB400 uppmärksammas bibliotekets historia, nutid och framtid. Det är viktigt att göra samlingarna tillgängliga, men kanske särskilt viktigt att tillgängliggöra den forskning som bedrivits vid Uppsala universitet. Att digitalisera avhandlingen är helt utan kostnad.
När det gäller sammanläggningsavhandlingar är det enbart sammanfattningen (kappan) som digitaliseras.

Så går du tillväga

Ladda ner blankett för godkännande av digitalisering och publicering av din doktorsavhandling

Skriv ut blanketten, fyll i och signera godkännandet. Scanna eller fota av blanketten och skicka den via e-post till: fraga.biblioteket@ub.uu.se 
När avhandlingen är publicerad blir du kontaktad av biblioteket.

Läs mer om bibliotekets digitalisering av dissertationer (avhandlingar) från Uppsala universitet utgivna under perioden 1602-1855.

Läs mer om DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

För frågor, kontakta: fraga.biblioteket@ub.uu.se

Senast uppdaterad: 2022-07-26