Publicera din avhandling

Vi hjälper dig som är doktorand vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle, med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA samt kontakt med tryckeri. På den här sidan hittar du information om:

Mallar, dokument, information om kurser och svar på vanliga frågor hittar du i vår guide i avhandlingsstöd.

Boka en tidsplan

Boka en tidsplan i god tid. Produktionen av din avhandling påbörjas sedan cirka 3–4 veckor innan spikningsdatum, men på grund av bland annat hög arbetsbelastning under vissa perioder så kan din produktionstid bli längre.

Informationsmöte om avhandlingsproduktion

Mötet är för dig som begärt en tidsplan och inom 4–5 veckor ska skicka in din avhandling till oss. Vi rekommenderar alla doktorander att gå för att inte missa viktig information samt för att processen ska bli så smidig som möjligt för alla inblandade.

Datum för informationsmöten om avhandlingsproduktion

Trycka din avhandling

Förberedelser

 • Installera och använd vår avhandlingsmall. Avhandlingsproduktion erbjuder mallsupport för 2013, 2016 och 2019 för Windows samt Word 2016 och 2019 för Mac. Support av mall Word 2010 och 2011 upphörde 27 juli 2020. Läs mer 
 • Kontrollera med din handledare vilken avhandlingsserie som gäller för dig.
 • Kontakta de tidskrifter/förlag där dina artiklar är publicerade för att få tillstånd att inkludera dessa i din avhandling.
 • Registrera din avhandling i DiVA. Är det en sammanläggningsavhandling behöver du först registrera dina delarbeten. Se lathundar.
 • Vid behov av språkgranskning, tänk på att boka i god tid så att allt material är klart när du ska skicka det till Avhandlingsproduktion.
 • Vill du veta på ett ungefär vad din avhandling kommer att kosta kan du titta på vår prislista.

Inlämning

Det är viktigt att följa den överenskomna tidsplanen för att vi ska kunna garantera leverans på utsatt datum. Se därför till att du har ett komplett, korrekturläst och korrigerat underlag till inlämningsdagen.

 • Fyll i beställningsunderlag. Det går bra att fotografera/skanna.
 • Ladda upp din kompletta avhandling (med delarbeten), beställningsunderlag samt lista med vilka figurer/sidor i kappa och artiklar som ska tryckas i färg, via Box. Inbjudan till Box får du cirka en till två veckor innan inlämningsdatum.

Korrektur och tryckning

 • Inom 1−2 arbetsdagar får du tillbaka ett korrektur. Du har nu möjlighet att göra dina eventuella sista ändringar.
 • Avhandlingsproduktion färdigställer slutversionen av din avhandling. Om eventuella nya fel upptäcks får dessa publiceras i en separat erratalista.
 • Avhandlingen skickas sedan till tryckeriet. Efter 2−3 dagar skickar vi över dina digitala tryckfiler till dig för godkännade.
 • Efter ditt godkännande går avhandlingen till tryck och levereras till en adress enligt överenskommelse, vanligtvis på eftermiddagen.

Om du inte trycker din avhandling via oss

Registrera dina spikningsuppgifter i DiVA för elektronisk spikning i god tid före spikningen. Se lathundar för registrering i DiVA.

 1. Kontakta Avhandlingsproduktion om du skriver en sammanläggningsavhandling för att få spikblad och titelsida innan avhandlingen trycks.
 2. Leverera din avhandling som PDF till Avhandlingsproduktion för arkivering i DiVA.
 3. Om du skriver en monografiavhandling och vill att den ska göras tillgänglig i DiVA (elektronisk publicering) så behöver du skriva på ett avtal (skriv ut, fyll i och signera). Scanna eller fota av och skicka via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se
 4. Slutför spikningen genom att lämna fem tryckta exemplar av din avhandling till personalen i informationsdisken på Carolina Rediviva.

Vid övrig support och hjälp debiteras timkostnad á 850 kr.

Registrera i DiVA

Spika din avhandling

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom så kallad spikning. Doktorsavhandlingar ska enligt Högskoleförordningen spikas minst tre veckor innan disputation.

Elektronisk spikning är enligt Rektors beslut den enda obligatoriska spikningen. Den innebär att spikningsuppgifterna – abstract samt tid och plats för disputation – publiceras i DiVA. Spikningen sker i två obligatoriska steg:

 1. Du förbereder spikningen genom att registrera din avhandling i DiVA. Det gör du i samband med att du lämnar in dina filer till Avhandlingsproduktion.
 2. Du slutför spikningen genom att lämna fem tryckta exemplar av avhandlingen till personalen i informationsdisken på Carolina Rediviva. Detta måste göras senast tre veckor innan disputation. Datumet får du i din tidsplan. Du måste legitmera med körkort, pass eller ID-kort (Campuskort gäller inte).

När du lämnar dina böcker på Carolina Rediviva får du ett digitalt spikningskvitto som bekräftar att avhandlingen har spikats. När detta är gjort blir din avhandling offentlig på sidan med kommande disputationer i DIVA.

Är du förhindrad att spika personligen går det bra att skicka ett ombud med fullmakt som utför spikningen och lämnar böckerna.

Läs mer om spikning.

Gör din avhandling tillgänglig

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service gäller sedan den 1/1 2019. Den innebär bland annat att PDF:er ska vara läsbara även för personer med funktionsvariation, med hjälp av till exempel elektroniska uppläsningsverktyg. I dagsläget kan vi inte med säkerhet göra avhandlingar tillgängliga, på grund av brister i programvaran.

Instruktioner om hur du gör för att tillgänglighetsanpassa ditt dokument.

Digitalisera din äldre avhandling

En stor del av Uppsala universitets vetenskapliga produktion innan 2003 finns inte i digital form. Biblioteket erbjuder dig som har disputerat vid Uppsala universitet hjälp att digitalisera din doktorsavhandling och göra den öppet tillgänglig i DiVA. Den blir då även sökbar i bland annat LIBRIS, SwePub och Google Scholar.

Vi behöver ditt godkännande för att kunna digitalisera och publicera din avhandling. Ladda ner avtal för godkännande för digitalisering och publicering.
Skriv ut, fyll i och signera godkännandet. Scanna eller fota av och skicka via e-post till fraga.biblioteket@ub.uu.se

Erbjudandet gäller ej licentiatavhandlingar.

Kontaktuppgifter

E-postavhandling@ub.uu.se

Finn Ljunggren (funktionsansvarig)
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 4793

Jesper Andersson 
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 1744

Camilla Eriksson (Tjänstledig)
Monografiavhandlingar
 

Göran Wallby
Sammanläggningsavhandlingar
 

Kerri Näslund
Sammanläggningsavhandlingar
018-471 4359

Susanna Rittner
Monografiavhandlingar
073-268 45 21

Öppettider

Öppettider för spikning på Carolina Rediviva
Vardagar kl 9–15

Öppettider Avhandlingsproduktion
Du når oss under kontorstid via e-post, telefon och Zoom. Vi har stängt från 23 december till 9 januari.

Postadress
Avhandlingsproduktion
Uppsala universitetsbibliotek (Carolina Rediviva)
Box 510
751 20 Uppsala

Besök
Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds väg 1.

Senast uppdaterad: 2023-09-21