Serietitlar

Inrättande av nya serier

Den institution som vill inrätta en ny serie i Acta Universitatis Upsaliensis skall kontakta Sari Thunberg för vidare information: sari.thunberg@ub.uu.se
Den viktigaste förutsättningen för godkännande av en ny serie är att institutionen ifråga accepterar det regelverk som framgår av Arbetsordning för Acta Universitatis Upsaliensis, uppdaterad i april 2021. Det formella beslutet om inrättandet av serien sedan alla praktiska frågor lösts fattas av den aktuella institutionens styrelse eller motsvarande, som också utser serieredaktör.

Varje byte av serieredaktör bör meddelas så snart som möjligt till redaktionskommitténs sekreterare, liksom om en institution önskar avsluta en serie eller återuppta utgivningen av en tidigare avslutad serie. 

Löpande serier

Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis

Acta Instituti Upsaliensis Iurisprudentiae Comparativae

Aesthetica Upsaliensia 

Arcus Sacri

Ars Suetica 

Boreas (Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations) 

Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Arts 

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Pharmacy 

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 

Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Social Sciences 

Figura Nova

Global Migration: Societal Challenges

Historia Litterarum 

Historia Religionum 

Nomina Germanica 

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. A, Astronomy and Mathematical Sciences 

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. C, Botany, General Geology, Physical Geography, Paleontology and Zoology 

Nova Acta Regiae Societatis Scientiarum Upsaliensis. Ser. 5., Volumen Extra Ordinem Editum 

Psychologia et Sociologia Religionum 

Skrifter rörande Uppsala universitet. B, Inbjudningar 

Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia 

Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet 

Skrifter utgivna av Statsvetenskapliga föreningen i Uppsala 

South Asian Studies 

Studia Anglistica Upsaliensia 

Studia Biblica Upsaliensia 

Studia Byzantina Upsaliensia 

Studia Celtica Upsaliensia 

Studia Cibi Nutritionisque Upsaliensia

Studia Didactica Upsaliensia 

Studia Ethnologica Upsaliensia 

Studia Germanistica Upsaliensia 

Studia Graeca Upsaliensia 

Studia Historica Upsaliensia 

Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 

Studia Indoeuropaea Upsaliensia 

Studia Iranica Upsaliensia 

Studia Latina Upsaliensia 

Studia Linguistica Upsaliensia 

Studia Multiethnica Upsaliensia 

Studia Musicologica Upsaliensia Nova Series

Studia Numismatica Upsaliensia 

Studia Oeconomiae Negotiorum 

Studia Oeconomica Upsaliensia 

Studia Philologiae Scandinavicae Upsaliensia 

Studia Philosophica Upsaliensia 

Studia Psychologica Clinica Upsaliensia 

Studia Psychologica Upsaliensia 

Studia Romanica Upsaliensia 

Studia Semitica Upsaliensia 

Studia Slavica Upsaliensia 

Studia Sociologica Upsaliensia 

Studia Statistica Upsaliensia 

Studia Textilia 

Studia Turcica Upsaliensia 

Studia Uralica Upsaliensia 

Studier i idé- och lärdomshistoria 

Studier i utbildnings- och kultursociologi 

Studies in Bioethics and Research Ethics 

Studies in Religion and Society (Uppsala) 

Symbolae Botanicae Upsalienses 

Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 

Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 

Uppsala Housing and Urban Studies

Uppsala Interdisciplinary Gender Studies

Uppsala Jewish Studies

Uppsala North American Studies Series 

Uppsala Studies in Conservation

Uppsala Studies in Cultural Anthropology 

Uppsala Studies on Eastern Europe 

Uppsala Studies in Economic History 

Uppsala Studies in Education 

Uppsala Studies in Faiths and Ideologies 

Uppsala Studies in History of Ideas 

Uppsala Studies in Media and Communication 

Uppsala Studies in Social Ethics 

Uppsala Studies in Systematic Theology and Worldviews

Uppsala Women's Studies. A, Women in Religion 

Uppsala Women's Studies. B, Women in the Humanities

Avslutade serier (befintliga volymer fortfarande till försäljning)

Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine 

Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy 

Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Science 

Abstracts of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences 

Abstracts of Uppsala dissertations in medicine 

Abstracts of Uppsala dissertations in science 

Abstracts of Uppsala dissertations in social sciences 

Acta Societatis linguisticae Upsaliensis 

Acta Societatis theologicae Upsaliensis. Nova series 

Bulletin of the geological institutions of the University of Uppsala 

Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Medicine 

Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Pharmacy 

Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Science 

Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Science and Technology 

Comprehensive summaries of Uppsala dissertations from the Faculty of Social Sciences 

Folia historica Upsaliensia 

Laokoon 

Psychologia religionum 

Skrifter rörande Uppsala universitet. A, Universitetets bibliografi 

Skrifter rörande Uppsala universitet. D, Universitetsbibliotekets årsberättelse 

Studia doctrinae Christianae Upsaliensia 

Studia iuridica Upsaliensia 

Studia Uralica et Altaica Upsaliensia 

Symposia Universitatis Upsaliensis annum quingentesimum celebrantis 

Uppsala dissertations from the Faculty of Science 

Uppsala studies on the Soviet Union and Eastern Europe 

Zoon. Suppl.

Senast uppdaterad: 2023-03-10