Acta Universitatis Upsaliensis

Uppsala universitet utgav under åren 1861-1961 Uppsala universitets årsskrift. Därefter uppdelades utgivningen på olika serier under den sammanfattande beteckningen Acta Universitatis Upsaliensis (AUU). En förteckning över serier inom AUU återfinns under Serietitlar. Vissa av serierna är dock vilande.

Målet för AUU:s verksamhet är att sprida vetenskapliga verk från Uppsala universitet, dels genom försäljning av tryckta böcker och dels digitalt via DiVA. Verksamheten leds av en redaktionskommitté tillsatt av universitetets rektor och med representanter från bl.a. universitetets samtliga fakulteter. Varje serie har även en särskilt utsedd serieredaktör.

Ytterligare uppgifter om AUU kan för närvarande erhållas från redaktionskommitténs ordförande, professor Helena Grennberg eller dess sekreterare Sari Thunberg.

Beställ våra böcker direkt genom att kontakta acta@ub.uu.se

AUU:s skrifter kan också beställas från Uppsala universitet under adress:

Bokbeställning
Acta Universitatis Upsaliensis
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala
E-post: acta@ub.uu.se
 

Redaktionskommittén för AUU beslutade vid möte den 28 april 2021 om ny arbetsordning för verksamheten. Ladda ned och läs den nya arbetsordningen.

Tryckningsbidrag

Ansökningar om tryckningsbidrag från Vilhelm Ekmans universitetsfond och Acta Universitatis Upsaliensis (AUU) kan lämnas fortlöpande under året. 

Sista ansökningsdag vårterminen 2023: måndag 3 april

Kontakt

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications
E-post: acta@ub.uu.se

Börje Dahrén, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
E-post: borje.dahren@ub.uu.se
Telefon: 018-471 53 27 

Senast uppdaterad: 2023-03-10