Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är universitetets samlade utgivning av vetenskapliga monografier, avhandlingar och tidskrifter.

Böcker publiceras huvudsakligen i någon av de ca 80 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis (AUU).

Tidskrifter publiceras digitalt antingen på vår tidskriftsplattform eller via Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA. Kontakta Fråga biblioteket om du vill publicera en tidskrift med stöd av Uppsala University Publications.

Kriterium - kvalitetsgranskning och publicering av vetenskapliga böcker

Kriterium är en plattform för granskning, publicering och spridning av högkvalitativa vetenskapliga böcker. Kriterium är ett sätt att kvalitetsmärka vetenskapliga böcker med en certifiering som ska säkerställa och visa att en vetenskaplig bok genomgått en kontrollerad peer review-process. Kriterium-märkningen innebär också att boken ska finnas fritt digitalt tillgänglig, Open Access.

Läs mer om Kriterium

Kontakt

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications
E-post: acta@ub.uu.se

Börje Dahrén, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
E-post: borje.dahren@ub.uu.se
Telefon: 018-471 53 27 

Senast uppdaterad: 2023-05-09