Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är universitetets samlade utgivning av vetenskapliga monografier, avhandlingar och tidskrifter.

Böcker publiceras huvudsakligen i någon av de ca 80 serier som tillsammans utgör Acta Universitatis Upsaliensis (AUU).

Tidskrifter publiceras digitalt antingen på vår tidskriftsplattform eller via Digitala Vetenskapliga Arkivet - DiVA. Kontakta Fråga biblioteket om du vill publicera en tidskrift med stöd av Uppsala University Publications.

Kontakt

Acta Universitatis Upsaliensis/Uppsala University Publications
E-post: acta@ub.uu.se

Börje Dahrén, Avdelningen för vetenskaplig kommunikation
E-post: borje.dahren@ub.uu.se
Telefon: 018-471 53 27 

Senast uppdaterad: 2023-03-10