Olika typer av forskar-id

ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) är ett forskar-id framtaget av en icke-vinstdrivande organisation med samma namn. Det används av många förlag, forskningsfinansiärer, lärosäten och andra aktörer med forskningsanknytning runtom i världen för att på ett konsekvent sätt identifiera forskare.

ORCID tilldelar en forskare ett 16-siffrigt nummer (identifikator). Denna identifikator används sedan för att länka samman forskarens namn (även olika namnformer) med dennes publikationer och med de institutioner denne är eller har varit affilierad vid. Ditt unika ORCID-iD skaffar du enkelt på ORCIDs webbplats. Namn och e-postadress är allt du behöver ange för att registrera dig, men det är också möjligt att lägga till forskningsintressen, CV med mera samt att länka ihop ditt ORCID-iD med andra id:n såsom ResearcherID, Scopus Author ID eller LinkedIn. Du bestämmer själv vilken information som ska vara publik. Du kan även lägga in ditt ORCID-iD på din publika profil på universitetets webbplats.

Direkt efter att du registrerat ditt ORCID-iD kan du börja använda det när du skickar in en artikel till ett förlag eller ansöker om forskningsmedel.

Ange ditt ORCID-iD i DiVA

DiVA finns numera personposter som berikas med ORCID för bättre analyser och forskningsutvärderingar. Person och publikation knyts samman, och det är möjligt att även addera ORCID-iD till äldre publikationer. Du kan själv ange ditt ORCID-iD i samband med att du registrerar eller uppdaterar en publikation. Om du vill lägga till det i alla DiVA-poster där ditt UU-användarnamn finns registrerat, kontakta Fråga biblioteket.

ResearcherID

ResearcherID är ett forskar-id som är integrerat med databasen Web of Science, och har likt ORCID till syfte att underlätta korrekt identifiering av forskare. Om du skapar ett ResearcherID kan du bland annat analysera dina citeringar i Web of Science och hitta potentiella samarbeten. ResearcherID kan användas tillsammans med ORCID.

Scopus Author ID

De författare vars publikationer indexeras i databasen Scopus tilldelas automatiskt ett forskar-id kallat Scopus Author ID. Dessutom grupperas alla författarens publikationer utifrån en algoritm som bland annat tar hänsyn till affiliering och olika namnformer. Scopus Author ID särskiljer forskare, samtidigt som det ger möjligheten att få översikt över sina publikationer och analysera antal citeringar i Scopus. Din författarprofil i Scopus kan sökas fram genom att ange ORCID-id, förutsatt att ditt Scopus Author ID och ORCID-id är sammanlänkade.

Senast uppdaterad: 2021-11-17