Forskar-id

Det är viktigt att korrekt kunna identifiera en forskare som författare till en publikation. Inte minst för att forskaren ska kunna sprida sina resultat, men att forskares organisationstillhörigheter (affiliering) anges konsekvent är också centralt i resursfördelningsfrågor. Ett sätt att underlätta detta är att använda forskar-id, t.ex. ORCID.

Läs mer om olika forskar-id

Grafiskt stöd

Genom posterproduktion, grafisk formgivning och utbildning i olika typer av presentationsprogram kan vi hjälpa dig som vill presentera din forskning. Det material vi tar fram följer universitetets grafiska profil. Kontakta Grafisk service för formgivning, rådgivning och produktion.

Uppsala University Publications

Uppsala University Publications är Uppsala universitets samordning av utgivningen av böcker, tidskrifter och avhandlingar.

Sprid forskningsresultat med Wikipedia

En av universitetets uppgifter är att samverka med det omgivande samhället och göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Länkar till artiklar i det fria uppslagsverket Wikipedia hamnar ofta högt upp i sökmotorer, varför det kan fungera som en effektiv plattform för att kommunicera forskning till allmänheten. Forskare som är aktiva på Wikipedia synliggör sina forskningsresultat och höjer samtidigt kvaliteten på innehållet i Wikipedia. Det behöver dessutom inte vara tidskrävande. Ett första steg kan vara att bättra på en befintlig artikel inom ditt forskningsämne, där du lägger till några rader text och en källhänvisning till en vetenskaplig publikation du själv författat.

En effektiv tidpunkt att utnyttja Wikipedia är strax innan det läggs ut ett pressmeddelande om dina forskningsresultat på universitetets webbplats. För att lägga till information i artiklar på Wikipedia kan du med fördel utgå från utkastet till pressmeddelandet, där du redan formulerat en lättförståelig beskrivning riktad till allmänheten. Likaså kan du som precis publicerat din avhandling utgå från sammanfattningen (kappan). Eftersom Wikipedia är ett uppslagsverk ska du däremot inte lägga ut opublicerad forskning där.

Följ dessa steg för att komma igång. Innan du börjar redigera artiklar, läs gärna igenom introduktionssidorna och etikett kring redigering på Wikipedia.

För frågor eller om du vill ta initiativ till en egen workshop på din institution, kontakta wikipedia@uu.se.

Sociala medier

Sociala medier är viktiga kanaler för att samverka med samhället och göra forskningen vid universitetet tillgänglig. Det finns studier som visar att spridandet av information om en publikation på sociala medier kan ha positiv påverkan på antalet citeringar (se t.ex. Lamb et al. (2018) "Tweet success?"; Peoples et al. (2016) "Twitter Predicts Citation Rates of Ecological Research"). Sociala medier är även verktyg för att omvärldsbevaka och knyta kontakter. Facebook, Twitter, LinkedIn och Instagram är exempel på plattformar där du kan delta, läsa och orientera dig och även göra dig själv och din verksamhet känd. Om du använder flera tjänster, se till att länka mellan dina olika konton och håll dem uppdaterade. Samtidigt är det viktigt att använda dessa kanaler i tjänsten med sunt förnuft.

Om du vill öka dina chanser att få högre altmetrisk uppmärksamhet finns det några knep. Använd alltid publikationens DOI när du kommunicerar din vetenskap, använd sociala medier för att skriva om din forskning, blogga och dela dina publikationer med kollegor via Mendeley.

Läs mer om altmetri

Uppsala universitetsbibliotek använder Facebook, Instagram och Twitter för att kommunicera verksamheten vid biblioteket till allmänheten. Twitter-kontot administreras av bibliotekets team för vetenskaplig kommunikation, och används i huvudsak för att förmedla aktuell information om och uppmuntra till dialog i frågor som rör publicering, open access, datahantering med mera.

Senast uppdaterad: 2023-04-05