Publicera

Här finns information om det stöd i publiceringsfrågor biblioteket erbjuder dig som är forskare. Du hittar också tips och råd kring hur du kan nå ut med din forskning och öka din synlighet. 

Senast uppdaterad: 2023-05-09